Imagine 89.7: Τηλεφωνική Φάρσα με Bachelor party

Η απογευματινή εκπομπή του ραδιοφώνου Imagine 89,7 στην Θεσσαλονίκη φιλοξενεί τον Σερβετά και τον Κανάκη από τις 3 μέχρι τις 5 καθημερινά (στο ίντερνετ μπορείτε να την ακούσετε στο site http://www.imagine897.gr ) . Πολλές φορές παίρνουν τηλέφωνο σε διάφορα άτομα και κάνουν φάρσες (με τη βοήθεια φίλων βέβαια που δίνουν στοιχεία για το ‘θύμα’) και αυτό συμβαίνει στα γενέθλια του ‘θύματος’. Είναι καλοπροαίρετες φάρσες, δεν προσβάλλουν τον άλλο (άσχετα αν τον πιέζουν καμία φορά) και έχουν καλής ποιότητας χιούμορ τις περισσότερες φορές.

Μία από αυτές είναι η παρακάτω όπου ο Κανάκης παίρνει τηλέφωνο (κατά λάθος) στην γυναίκα ενός ζευγαριού που ετοιμάζεται να παντρευτεί και την ειδοποιεί (χωρίς να το γνωρίζει) πως έγινε κάποια αλλαγή στο πρόγραμμα για τις στριπ-τιζούδες στο μπάτσελορ πάρτυ του άντρα της..

Η συνέχεια στο βίντεο..

Imagine..

Imagine there’s no Heaven
It’s easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today

Imagine there’s no countries
It isn’t hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people
Living life in peace

You may say that I’m a dreamer
But I’m not the only one
I hope someday you’ll join us
And the world will be as one

Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people
Sharing all the world

You may say that I’m a dreamer
But I’m not the only one
I hope someday you’ll join us
And the world will live as one

Τραγούδια για την αγάπη και την ειρήνη

Bob Marley .. ONE LOVE

One Love! One Heart! – Μια αγάπη, μια καρδιά,
Let’s get together and feel all right. – ας γίνουμε ένα κι ας νιώσουμε όμορφα,
Hear the children cryin’ (One Love!); – ακούστε τα παιδιά που κλένε (μια αγάπη)
Hear the children cryin’ (One Heart!), – ακούστε τα παιδιά που κλένε (μια αγάπη)
Sayin’: give thanks and praise to the Lord and I will feel all right; πείτε: ευχαριστήστε και πείτε δόξα το Θεό και θα νιώσετε όμορφα,
Sayin’: let’s get together and feel all right. Wo wo-wo wo-wo! – ας γίνουμε ένα και θα νιώσουμε όμορφα..

Let them all pass all their dirty remarks (One Love!); – αφήστε τους όλους να ξεπεράσουν τις βρώμικες σκέψεις τους (μία αγάπη)
There is one question I’d really love to ask (One Heart!): – υπάρχει μια ερώτηση που θα ήθελα να κάνω
Is there a place for the hopeless sinner, – υπάρχει μέρος για τον απεγνωσμένο αμαρτωλό,
Who has hurt all mankind just to save his own beliefs? – που έχει πληγώσει όλη την ανθρωπότητα για να σώσει το δικό του πιστεύω ;

One Love! What about the one heart? One Heart! – μια αγάπη! Τί γίνεται με την μια καρδιά; Μια καρδιά!
What about – ? Let’s get together and feel all right – τί γίνεται; ας γίνουμε ένα κι ας νιώσουμε όμορφα,
As it was in the beginning (One Love!); – όπως ήταν στην αρχή (μια αγάπη)
So shall it be in the end (One Heart!), – έτσι ας είναι και στο τέλος (μια καρδιά)
All right! Όμορφα!
Give thanks and praise to the Lord and I will feel all right; – πείτε ευχαριστώ και δόξα τον Θεό και θα νιώσω όμορφα,
Let’s get together and feel all right. – ας γίνουμε ένα και θα νιώσουμε όμορφα,
One more thing! – κάτι ακόμα!

Let’s get together to fight this Holy Armagiddyon (One Love!), – ας γίνουμε ένα για να πολεμήσουμε το τέλος του κόσμου (μια αγάπη)
So when the Man comes there will be no, no doom (One Song!). – έτσι όταν έρθει το τέλος του ανθρώπου δεν θα υπάρξει αφανισμός,
Have pity on those whose chances grows t’inner; – δείξτε οίκτο σε αυτούς που οι ευκαιρίες λιγοστεύουν,
There ain’t no hiding place from the Father of Creation. – δεν υπάρχει κρυφό μέρος από τον δημιουργό του κόσμου.

Sayin’: One Love! What about the One Heart? (One Heart!)
What about the – ? Let’s get together and feel all right.
I’m pleadin’ to mankind! (One Love!);
Oh, Lord! (One Heart) Wo-ooh!

Give thanks and praise to the Lord and I will feel all right;
Let’s get together and feel all right.
Give thanks and praise to the Lord and I will feel all right;
Let’s get together and feel all right.

Imagine- John Lennon

Imagine there’s no Heaven – Φαντάσου πως δεν υπάρχει παράδεισος,
It’s easy if you try – είναι εύκολο αν προσπαθήσεις,
No hell below us – καμία κόλαση κάτω από τη γη,
Above us only sky – από πάνω μας μόνο ουρανός,
Imagine all the people – φαντάσου όλοι οι άνθρωποι,
Living for today – να ζουν για το σήμερα…

Imagine there’s no countries – φαντάσου πως δεν υπάρχουν χώρες,
It isn’t hard to do – δεν είναι δύσκολο να το σκεφτείς,
Nothing to kill or die for – τίποτα να σκοτώσεις ή να σκοτωθείς γι’αυτό,
And no religion too – και καμία θρησκεία επίσης,
Imagine all the people – φαντάσου όλοι οι άνθρωποι,
Living life in peace – να ζουν εν ειρήνη…

You may say that I’m a dreamer – μπορείς να πεις πως είμαι ονειροπόλος,
But I’m not the only one – όμως δεν είμαι ο μόνος,
I hope someday you’ll join us – ελπίζω κάποια μέρα να έρθεις μαζί μας,
And the world will be as one – και ο κόσμος θα είναι ενωμένος..

Imagine no possessions – φαντάσου πως δεν υπάρχουν ιδιοκτησίες,
I wonder if you can – αναρωτιέμαι αν μπορείς να το σκεφτείς,
No need for greed or hunger – καμία ανάγκη για απληστία ή πείνα,
A brotherhood of man – μια πανανθρώπινη αδερφότητα,
Imagine all the people – φαντάσου όλους τους ανθρώπους,
Sharing all the world – να μοιράζονται όλο τον κόσμο..

You may say that I’m a dreamer – μπορείς να πεις πως είμαι ονειροπόλος,
But I’m not the only one – όμως δεν είμαι ο μόνος,
I hope someday you’ll join us – ελπίζω κάποια μέρα να έρθεις μαζί μας,
And the world will be as one – και ο κόσμος θα είναι ενωμένος..

Αν δει κανείς κάποιο σπουδαίο λάθος στην μετάφραση ας μου το πει να το διορθώσω. 😉