Αρχείο για ομοφυλοφυλία

Τιμοκατάλογος αμαρτιών και ποινές (Εξομολογητάριον)

Posted in θρησκεία with tags , , , on 12 Ιουνίου, 2009 by stardust30

Άλλη μιαν "επιστημονικήν" διατριβήν δια τον αυνανισμόν (εγκεκριμένην από το πατριαρχείον)

Μερικές απίθανα διεστραμμένες ερωτήσεις που κάνουν κατά τη διάρκεια της εξομολόγησης (από το Εξομολογητάριο σελίδα 105) οι ρασσοφόροι κόρακες:

Μήπως τέκνον μου εμοίχευσες καμία γυναίκα παντρεμένη;Μήπως επόρνεψες με γυναίκα ανύπαντρη; Με ξένη γυναίκα επόρνεψες ή με συγγένισά σου; Με λαϊκή ή καλόγρια; Με χριστιανή ή με αλλόφυλη και αρετική; Και σε ποιό τόπο επόρνεψες; Σε σπίτι ή σε εκκλησία ή σε νάρθηκα εκκλησίας; Και σε ποιό καιρό επόρνεψες; Σε καθημερινή, σε μέρα Κυριακή και γιορτή; Και πόσες φορές επόρνεψες και σε πόσο καιρό;

Μήπως έκαμες μαλακία στον εαυτό σου; Ή σε κάποιον άλλον ή άλλος σε σένα; Τί πρόσωπο ήταν εκείνος; Σε ποιό τόπο; Πόσο καιρό και πόσες φορές;

Μήπως έκανες συγκυλισμό με άλλο πρόσωπο αρσενικό ή θηλυκό ή άλλος σε σένα; Με τί πρόσωπο τον έκανες; Πού, πόσο καιρό και πόσες φορές;

Μήπως έκανες αρσενοκοιτία εσύ σε άλλον ή άλλος έκανε σε σένα; τί πρόσωπο ήταν εκείνος και σε ποιό καιρό σε ποιό τόπο και πόσες φορές;

Μήπως έπεσες (έκανες σεξ) σε ζώα και κτήνη και σε πετεινά αρσενικά ή θηλυκά; Πόσο καιρό σε ποιόν τόπο και πόσες φορές;

..Γι’αυτό παρακαλώ όταν κάνετε σεξ να κρατάτε σημειώσεις για το με ποιούς, πού, τί ώρα, τί στάσεις κάνατε, πόσες φορές το κάνατε, αν τελειώσατε, πόσες φορές τελειώσατε, τί εσώρουχα φορούσατε, τί είχατε φάει πιο πριν, τί καιρό είχε, αν ήταν γιορτή, και ό,τι άλλο μπορεί να έχει σχέση με την αμαρτία..

Ιδού το +ευλογημένον+ και +θεόπνευcτοc+ βιβλίον

Μερικές μόνο από τις τιμωρίες:

Ο μαλακίαν διαπραξάμενος 40 ημέρες επιτιμάται, ξηροφαγία διαιτώμενος (μόνο ψωμί και νερό) και μετανοίας ποιών 100 ημερησίως!

Η «μίξη» (δηλαδή η ταυτόχρονη μαλακία δύο ανδρών) τιμωρείται με 80 ημέρες ξηροφαγίας και άλλες 100 μετάνοιες.

Οι γυναίκες που ασπασμούς ανδρός ελθούσα και επαφάς, μη μέντοι διαφθαρείσα, το της μαλακίας επιτίμιον δέχεται (40 ημέρες ξηροφαγία και 90 μετάνοιες ανά ημέρα).

Εάν τινάς αρσενοκοιτήσει (κάνει σεξ «οπισθοδρομικώς») τον γαμβρό του τέσσαρα έτη επιτιμάται, ξηροφαγών μετά την ενάτην και ποιών μετανοίας 200

Εάν γυνή πέσει με δύο αδελφούς, τρεις χρόνους επιτιμάται, ξηροφαγούσα μετά την ενάτη και μετανοία ποιούσα διακοσίας καθ’ εκάστην

Εάν τινάς πέση με μητέραν και θυγατέραν ομού, τέσσαρα έτη επιτιμάται ξηροφαγίαν μετά την ενάτη και ποιών γονυκλισίας τριακοσίας καθ’εκάστην

Εάν τινάς αρσενοκοιτήσει δύο αδελφούς τέσσαρα έτη επιτιμάται ξηροφαγών μετά την ενάτην και ποιών μετανοίας εκάστην τριακοσίαν.

Επίσης γράφει το +ιερό+ τεφτέρι για την αρσενοκοιτία και τον Ιησού:

«Ο άγιος Ιερώνυμος λέγει πως δια μόνην αυτή την αμαρτίαν της αρσενοκοιτίας αργοπόρησε να γένη η ένσαρκος οικονομία του Χριστού και άλλος διδάσκαλος λέγει πως δια αυτήν έχει να γένη ογλιγωρότερα η δευτέρα παρουσία και πως τη νύκτα εκείνην όπου εγεννήθη ο χριστός, έστειλεν έναν άγγελον και εθανάτωσεν όλους τους αρσενοκοίτας όπου ήσαν εις τον κόσμον, έπειτα εγεννήθη, δια να μην ευρεθή τότε εις την γη τοιαύτη παράνομος αμαρτία«.

Και κάτι τελευταίο για την μαλακία και τους αρχαίους έλληνες φιλόσοφους που αναφέρεται στο Εξομολογητάριο και δείχνει την απέραντη αγάπη του χριστιανισμού για τα γράμματα :

«Και είναι γνώμη μερικών διδασκάλων, ότι ο θεός μισώντας τόσον πολλά εκείνους τους υπερήφανους Φιλοσόφους των Ελλήνων, τους άφηκε να κυριευθούν από αυτή την αμαρτίαν, δια τιμωρίαν της ειδωλολατρίας των, επειδή γνόντες τον Θεόν, ουχ ως θεόν εδόξασαν«.