Αρχείο για Καλόπουλος

Απαντήσεις για τον Ιησού από τον Καλόπουλο

Posted in θρησκεία with tags , , , on 16 Σεπτεμβρίου, 2008 by stardust30

Απαντήσεις σε μερικά αναπάντητα (από το επίσημο ιερατείο)ερωτήματα:

Τα αδέλφια του Ιησού πού είναι κατά την απογραφή του Ιωσήφ;
Πώς απέφυγε τον ψόγο της πορνείας η Μαρία όντας ισόβια ανύπαντρη μητέρα;
Μήπως αγνοούσε ο Ιησούς την σφαιρικότητα της γης;
Γιατί αποκλείει τους πειρασμούς του Ιησού ο ευαγγελιστής Ιωάννης;
Τελικά η Π.Διαθήκη είναι θεόπνευστη ή όχι;
Γιατί η Π.Διαθήκη είναι γεμάτη από ανεξήγητα αίσχη;