Αρχείο για γκομενοπαγίδα

Φωβερί Γκωμενωπαγήδα.. (μαι παταίνττα)

Posted in χιούμορ with tags , on 6 Οκτωβρίου, 2008 by stardust30

Φωβερί γκωμαινοπαγήδα παταινταρεισμαίνη με ΙΖΟ 9000 !!