Αρχείο για αίσχη του χριστιανισμού

Παιδικός Οδηγός Εξομολογήσεως – Τα αίσχη των ορθοδόξων

Posted in συμπεριφορά, θρησκεία with tags , , on 11 Σεπτεμβρίου, 2008 by stardust30