Μήνας: Μαΐου 2015

A Decent Nation..

«A decent nation is not one in which «survival of the fittest» reigns. It is one in which we care about the most vulnerable people among us.

We cannot give tax breaks to billionaires and large corporations while having the highest rate of childhood poverty in the industrialized world and more and more seniors living in economic misery.

That is not a moral society.

It must change.»

-Senator Bernie Sanders

Quote from senator Bernie Sanders

Η επιστροφή του Ασώτου..

Μοναδικέ μου αναγνώστη,

Μετά από απουσία λίγων ετών θα ήθελα να σε ενημερώσω ότι επιστρέφω δριμύτερος..

Με νέα άρθρα και περισσότερη όρεξη για συζήτηση από ποτέ.

Επεξεργάζομαι νέα άρθρα οπότε σύντομα (σε λίγες ημέρες) θα επανέλθω.

Εις το επανιδείν

Stardust.

My dear reader,

After the absence of few years I would like to inform you that I’ll return to the world of «blogosphere».

Give me few more days and we’ll be exchanging opinions again.

See you soon.

Stardust.