Ο Χριστός θέλει την φορολογική σου δήλωση..

..to pay your taxes!

 

πηγή φωτογραφίας: Ασημώνης