Μήνας: Ιανουαρίου 2011

Το σύμβολο της πίστης των ιερέων

1. Εμπορευόμεθα τον ἕναν Θεόν©, Πατέρα©, Παντοκράτορα©, ενοικιαcτή οὐρανοῦ καὶ γῆc©, ὁρατῶν τε πάντων νομιcμάτων καὶ μετοχών©.

2. Καὶ εἰc ἕνα Κύριον Ἰηcοῦν Χριcτόν©, Τίμιον Επιπλοποιόν και Δημιουργόν τηc Χλιδήc Μαc τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ μυαλού μαc δημιουργηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων· φῶc ἐκ φωτόc, ευρώ ἀληθινὸν ἐκ ευρώ ἀληθινοῦ, πουληθέντα οὐ χαριcθέντα, φανταcιωθέντα τῷ Πατρί, δι’ οὗ τὰ πάντα ἐγένετο από τα χέρια μαc.

3. Τὸν δι’ ἡμᾶc τοὺc άπλυcτουc ἀνθρώπουc καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν οικονομικήν cωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ cαρκωθέντα ἐκ πνεύματοc Ἁγίου καὶ Μαρίαc τῆc Παντρεμένης Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήcαντα.

4. Cταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ταc τcέπεc ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, καὶ παθόντα καὶ ταφέντα και μερίδιον ουκ λαμβάνειν παρά του μη έχοντοc.

5. Καὶ ἀναcτάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρα κατὰ ταc cυμφωνηθέντα cτο cυμβόλαιο ώρα και ημέρα.

6. Καὶ ἀνελθόντα εἰc τοὺc οὐρανοὺc αι μετοχέc μαc καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τηc Εθνικήc Τραπέζηc και άλλων φιλοπτώχων ιδρυμάτων.

7. Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ cκανδάλων κρῖναι ζῶνταc καὶ νεκρούc, οὗ τῆc αμετρήτου περιουcίαc μαc οὐκ ἔcται τέλοc.

8. Καὶ εἰc τὸ Χρήμα τὸ Ἅγιον, τὸ κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ των Πολιτικών επιχορηγόμενον, τὸ cὺν Καγιέν καὶ Χρυcόν cυμπροcκυνούμενον καὶ cυνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆcαν διὰ τῶν προφητῶν.

9. Εἰc μίαν, Πλουcίαν, Μονοπωλιακήν καὶ Κρατικήν Ἐκκληcίαν.

10. Ὁμολογῶ ἓν ξέπλυμα χρημάτων εἰc ἄφεcιν ἁμαρτιῶν.

11. Προcδοκῶ ἀνάcταcιν χαζών.

12. Καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντοc αἰῶνοc ειc υγειάν των κορόιδων.

Ἀμήν.

* Το παραπάνω κείμενο αποτελεί προϊόν της εγκεφαλικής μου λειτουργίας και δεν είναι αναδημοσίευση. 🙂

Advertisements

«Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλους πολιτικούς και είναι αποφασισμένη να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα» δήλωσε ο Παπουτσής

«Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλους πολιτικούς και είναι αποφασισμένη να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η δημιουργία του φράχτη γύρω από τη Βουλή, για τη θωράκιση της Δημοκρατίας, ενώ παράλληλα στόχος είναι να μην μείνει ούτε ένας πολιτικός στη χώρα».

Τη δήλωση αυτή επανέλαβε σήμερα ο υπουργός Προστασίας των Τραπεζικών κ. Χρήστος Παπουτσής.

Ο κ. Παπουτσής κατέθεσε στη Βουλή τροπολογία με την οποία προβλέπεται η παραχώρηση στρατοπέδων που δεν χρησιμοποιούνται από τις Ενοπλες Δυνάμεις, για τη δημιουργία κέντρων πρώτης υποδοχής πολιτικών και βουλευτών.

Η τροπολογία κατατέθηκε στη Βουλή στο νομοσχέδιο του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την Ιδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Τελευταίας Αποδοχής και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας (2008/115/ΕΚ) σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη – μέλη της ΕΕ για την επιστροφή των διεφθαρμένων πολιτικών από εκεί που ‘ρθαν.

Τα κτίρια που θα χρησιμοποιηθούν, θα δημιουργηθούν κατά παρέκκλιση των όρων δόμησης. Τη σχετική τροπολογία συνυπογράφουν μαζί με τον κ. Παπουτσή ο υπουργός Φονικών Μυγοσκοτώστρων κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, η υπουργός Ρύπανσης και Αποχέτευσης κυρία Τίνα Μπιρμπίλη και ο υπουργός Χρεωκοπίας κ. Γιώργος Παπακωνσταντίνου.

Ειδικά για τον φράχτη και τα μέτρα στο Κοινοβούλιο, ο κ. Παπουτσής ανέφερε:«Πέρα από το φράχτη, τις θερμικές κάμερες και όλα τα σύγχρονα μέσα τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε στο Κοινοβούλιο μας, με το νομοσχέδιο που ψηφίζουμε σήμερα βάζουμε μία τάξη σε όλη αυτή την κατάσταση, η οποία για χρόνια ταλαιπωρεί τη χώρα μας και προσβάλλει την Ελλάδα στην ευρωπαϊκή έννομη τάξη. Με το νομοσχέδιο, το οποίο ψηφίζεται σήμερα από τη Βουλή, όσοι έχουν ελάχιστη τσίπα επάνω τους θα αυτοεξοριστούν στον αγύριστο. Και σε αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε με υπεράνθρωπες προσπάθειες. Όσοι όμως βρίσκονται στη χώρα μας και κυρίως εκείνοι οι οποίοι συμμετέχουν σε σκάνδαλα τύπου Siemens, Βατοπέδι, Χρηματιστήριο, Ολυμπιακούς Αγώνες κ.α., αυτοί θα φύγουν από την Ελλάδα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Είτε με εθελοντικό επαναπατρισμό, είτε με υποχρεωτική απέλαση. Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλο. Η ελληνική κοινωνία δεν αντέχει άλλο. Έχουμε ξεπεράσει τα όρια παρά το γεγονός ότι είμαστε μια κοινωνία δημοκρατική, ανεκτική, η πιο ανεκτική κοινωνία στις ευρωπαϊκές χώρες».

Σε ερώτηση για το κόστος κατασκευής του φράχτη ο κ. Παπουτσής απάντησε ότι πρέπει να γίνει σύγκριση του κόστους που πληρώνει η Ελλάδα με την αποδοχή 1 σκανδάλου τύπου Siemens την ημέρα, αριθμός που ισοδυναμεί με τον αριθμό κατοίκων ενός χωριού, και επανέλαβε ότι η Ελλάδα «δεν αντέχει άλλο».


Αφιερωμένο στους φίλους

..Κι ένας νέος είπε, Μίλησέ μας για τη Φιλία.

Κι εκείνος αποκρίθηκε λέγοντας:

«Ο φίλος σας είναι η εκπλήρωση των αναγκών σας. Είναι το χωράφι σας που εσείς σπέρνετε με αγάπη και θερίζετε μ’ ευγνωμοσύνη. Και είναι το τραπέζι σας και το παραγώνι σας. Γιατί πηγαίνετε στο φίλο με την πείνα σας, και τον αναζητάτε για τη γαλήνη σας. Όταν ο φίλος σας εκφράζει τις σκέψεις του, δε φοβάστε το όχι στη δική σας σκέψη, ούτε αποσιωπάτε το ναι. «

Και όταν εκείνος είναι σιωπηλός, η καρδιά σας δεν παύει για ν’ ακούσει την καρδιά του. Γιατί στη φιλία, όλες οι σκέψεις, όλες οι επιθυμίες, όλες οι προσδοκίες γεννιούνται και μοιράζονται χωρίς λέξεις, με χαρά που είναι άφωνη.

Όταν χωρίζεσαι από το φίλο σου, δε λυπάσαι. Γιατί αυτό που αγαπάς πιο πολύ σ’ αυτόν μπορεί να είναι πιο φανερό στην απουσία του, όπως ο ορειβάτης βλέπει πιο καθαρά το βουνό από την πεδιάδα.

Και μη βάζετε κανένα σκοπό στη φιλία εκτός από το βάθαιμα του πνεύματος. Γιατί η αγάπη που γυρεύει κάτι άλλο εκτός από την αποκάλυψη του δικού της μυστηρίου δεν είναι αγάπη παρά ένα δίχτυ που ρίχνεται στη θάλασσα και μόνο το ανώφελο θα πιάσει.

Και δίνετε το καλύτερο εαυτό σας στο φίλο σας. Αφού θα γνωρίσει την άμπωτη του κυμάτου σας, δώστε του να γνωρίσει και την παλίρροιά του.

Είναι ο φίλος σας κάτι που θα ‘πρεπε να γυρεύετε όταν έχετε ώρες που θέλετε να σκοτώσετε;

Καλύτερα να γυρεύετε το φίλο σας πάντα όταν έχετε ώρες να ζήσετε.

Γιατί έργο του φίλου είναι να εκπληρώσει τις ανάγκες σας, αλλά όχι να γεμίσει το κενό σας.

Και μέσα στη γλύκα της φιλίας κάνετε να υπάρχει γέλιο, και μοίρασμα χαράς. Γιατί στις δροσοστάλες των μικρών πραγμάτων η καρδιά βρίσκει την καινούργια αυγή της και ξανανιώνει.

_________________________________________________________________

πηγή: Ο προφήτης κι ο Κήπος, Χαλίλ Γκιλμπράν

Καλή χρονιά σε όλους μας!