Καλές οι προσευχές αλλά η υγιεινή προστατεύει..

Καλές οι προσευχές αλλά μόνον με την τήρηση κάποιων κανόνων υγιεινής μπορεί κανείς να προστατευθεί αποτελεσματικά από τις μεταδοτικές ασθένειες που υπάρχουν αυτήν την εποχή..

Στο κάτω κάτω αν οι προσευχές είχαν αποτέλεσμα τότε κανείς δεν θα ήταν άρρωστος αφού με μια προσευχή θα γινόμασταν περδίκι!

Μια σκέψη σχετικά μέ το “Καλές οι προσευχές αλλά η υγιεινή προστατεύει..

Τα σχόλια έχουν κλείσει.