Ορθοδοξία εναντίον Μ.Αλεξάνδρου

Αυτό τον καιρό όλοι μας παρακολουθούμε το μένος του Άνθιμου κατά των Σκοπιανών- όμως η ορθόδοξη εκκλησία τί άποψη είχε για τον Μέγα Αλέξανδρο και τους στρατηγούς του;

Ορίστε μερικές από τις «ορθόδοξες» βρισιές εναντίον του:

• «Ο τράγος των Αιγών βασιλεύς Ελλήνων» (Δανιήλ, η  21). [Αναφέρεται στον Μέγα Αλέξανδρο.]

• «Και εγένετο μετά το πατάξαι Αλέξανδρον τον Φιλίππου τον Μακεδόνα, ος εξήλθεν εκ της γης Χεττειίμ, και επάταξε τον Δαρείον βασιλέα Περσών και Μήδων και εβασίλευσεν αντ’ αυτού πρότερος επί την Ελλάδα […] και εβασίλευσεν Αλέξανδρος έτη δώδεκα και απέθανε. Και επεκράτησαν οι παίδες αυτού έκαστος εν τω τόπω αυτού. Και επέθεντο πάντες διαδήματα μετά το αποθανείν αυτόν και οι υιοί αυτών οπίσω αυτών έτη πολλά και επλήθυναν κακά εν τη γη και εξήλθεν εξ αυτών ρίζα αμαρτωλός Αντίοχος Επιφανής, υιός Αντιόχου βασιλέως.» («Μακαββαίων Α », α  1-10.)


• «Ην δ’ ούτως ακμή τις Ελληνισμού και πρόβασις αλλοφυλισμού δια την του ασεβούς και ουκ αρχιερέως Ιάσονος υπερβάλλουσαν αναγνείαν […] ο δε τρισαλιτήριος Νικάτωρ (
σ.σ. έλληνας στρατηγός του Αντιόχου Δ  τοῦ Επιφανούς), ο τους χιλίους εμπόρους επί την πράσιν (δουλεμπόριο) των Ιουδαίων αγαγών, ταπεινωθείς υπό των κατ’ αυτόν νομιζομένων ελαχίστων είναι, τη του Κυρίου βοηθεία την δοξικήν αποθέμενος εσθήτα, δια της μεσογείου, δραπέτου τρόπον, έρημον εαυτόν ποιήσας, ήκεν εις Αντιόχειαν υπεράγαν δυσημερήσας επί τη του στρατού διαφθορά […] Ο μεν ουν ανδροφόνος και βλάσφημος τα χείριστα παθών ως ετέρους διέθηκεν επί ξένης εν τοις όρεσιν, οικτίστω μόρω κατέστρεψε τον βίον.» («Μακκαβαίων Β », η  34 – θ  28.)


• «Ω πικράς της τότε ημέρας και ου πικράς, ότε ο πικρός Ελλήνων τύραννος Αντίοχος Δ΄ ο Επιφανής) πυρ φλέξας λέβησιν ωμοίς και ζέουσι θυμοίς αγαγών επί τον καταπέλτην και πάσας τας βασάνους αυτού τους επτά παίδας της Αβρααμίτιδος και τας των ομμάτων κόρας επήρωσε και γλώσσας εξέτεμε και βασάνοις ποικίλαις απέκτεινεν. Υπέρ ων η θεία δίκη μετήλθε και μετελεύσεται τον αλάστορα τύραννον. Οι δε Αβρααμιαίοι παίδες συν τη αθλοφόρω μητρί χορόν συναγελάζονται ψυχάς αγνάς και αθανάτους απειληφότες παρά του Θεού, ω η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.» («Μακκαβαίων Δ », ιη  20-24.)


[Παρέκβαση: Οι πέντε αδελφοί Μακκαβαίοι εορτάζονται ως άγιοι από την Εκκλησία της Ελλάδος την 1η Αυγούστου. Το επίσημο όργανο εκκλησιαστικών οργανώσεων «Ορθόδοξος Τύπος» (25η Ιανουαρίου 2002) σε άρθρο του θεολόγου Μιχαήλ Ε. Μιχαηλίδη με τίτλο «Το άγος των Ελλήνων – Αντιβλασφημικός Συναγερμός» αναφέρει:

«Στα χρόνια εκείνα τα ηρωικά των Μακκαβαίων, που κυβερνούσε την Παλαιστίνη ο Αντίοχος ο Δ΄ ο Επιφανής –αλλά στην πραγματικότητα ασεβής και αδίστακτος–, στρατιώτες δικοί του είχαν καταλάβει κάποιο φρούριο και αγέρωχοι το θεωρούσαν απόρθητο. Μέσα λοιπόν στην αλαζονεία τους βλασφημούσαν τον Θεό και τους πολιορκητές του Ιούδα του Μακκαβαίου με λόγους αθέμιτους και υβριστικούς.
Τα παλικάρια όμως του Ιούδα άλλους έσφαξαν και άλλους “πυράς ανάψαντες ζώντας τους βλασφήμους κατέκαιον”».
]

Ύβρεις του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου:

• «Προς την Ελληνικήν μετετάξω πολιτείαν επί Αντιόχου του ασεβούς». (Ιn epistulam ad Romanos, homiliae 1-32, vol. 60, pg 585, ln 3.)

• «Προφητεύει δε και περί του Χριστού, και περί Αντιόχου του ασεβούς». (Synopsis scripturae sacrae, vol. 56, pg 383, ln 23.)

Ο Ωριγένης παρουσιάζει τον Μέγα Αλέξανδρο να προσκυνάει -δήθεν- τον αρχιραββίνο: «Tων Ιουδαίων αρχιερέα ενδύντα την ιερατικήν στολήν προσεκυνήσθαι υπό του Αλεξάνδρου«. («Kατά Κέλσου», βιβλ. 5, τμ. 50, γρ. 15.)

_________________________________________________

πηγή: http://freeinquiry.gr/webfiles/pro.php?id=406

6 σκέψεις σχετικά με το “Ορθοδοξία εναντίον Μ.Αλεξάνδρου

 1. a, δεν συγκρίνω τη βία του ενός με τη βία του άλλου. Δεν είναι το θέμα μου αυτό. Σε αυτό το άρθρο δείχνω πόσο ψεύτικη είναι η δήθεν αγάπη των ρασσοφόρων για την Μακεδονία που οι πρόγονοί τους μισούσαν.
  Συμφωνώ απολύτως πως είναι όλοι τους υποκριτές δεν αμφιβάλλω γι’αυτό.
  Όμως και πάλι θα σου πως σε αυτό το άρθρο εξετάζεται η σχέση εκκλησίας-Μακεδονίας.
  Στην αρχαία Μακεδονία υπήρχε ανεξιθρησκεία. Το μίσος προς κάθε τί μακεδονικό δεν είναι μόνον «δική μου» ιδέα- την ασπάζεται και ο συγγραφέας του άρθρου όπως και πολλοί άλλοι.
  Το επεισόδιο με τους Μακαββαίους κάθε άλλο παρά ασήμαντο είναι και θα στο εξηγήσω σε νέο άρθρο αυτό.

 2. Να είμαι ειλικρινής θα πρέπει να διαβάσω το πρώτο κομμάτι γιατί έχω την εντύπωση οτι ο Αλέξανδρος έγινε δεκτός φιλικά – επιφυλάσσομαι.Επίσης να σε ρωτήσω πως γίνεται η “θρησκεία της αγάπης”(tm) να είναι υπέρ των σφαγών όπως αυτή του Ιούδα του Μακκαβαίου.

  Ως θρησκεία είναι de jure και de facto πηγή εξουσίας και βιας για να το πούμε και όπως θα άρεζε στην Αλέκα. Οι αρχαίοι δωδεκαθειστές ήταν τρομεροί σφαγείς, το ίδιο και οι αρχαίοι ισραηλίτες, το ίδιο και οι πρώτοι χριστιανοί με εξουσία – η ιδέα οτι κάποια θρησκεία έχει μεγαλύτερη «ροπή» προς την βία είναι χαζή και δεν πιστεύω οτι ασπάζεσαι την άποψη οτι οι αρχαίοι έλληνες ήταν έστω και ένα εκατοστό πιο «ευγενείς» από τους χριστιανούς έλληνες. Από εκεί και πέρα προφανώς και είναι υποκριτές τόσο οι χριστιανοί, όσο και οι εβραίοι, όσο και οι σύγχρονοι δωδεκαθεϊστές – η μόνη διαφορά είναι οτι οι πρώτοι μας επιβάλουν την υποκρισία τους γιατί είναι πολλοί, ενώ οι άλλοι ευελπιστούν να φτάσουν σε ένα σημείο να επιβάλλουν την δική τους υποκρισία, ενώ υπόκεινται την βία της «επικρατούσας».

  αλλά δείχνει το μίσος της ορθοδοξίας για κάθε τί Μακεδονικό.Επαναλαμβάνω οτι το μίσος προς κάθε τι μακεδονικό είναι δική σου ιδέα – στην πραγματικότητα ήταν τόσο αντιμακεδόνες όσο αντιμακεδόνες ήταν οι Πτολεμαίοι. Η όλη ιστορία τον Μακαββαίων ήταν ένα (ασήμαντο) επισόδειο μεταξύ των big του ελληνιστικού κόσμου κατά την οποία ένας μικρός λαός διχάστηκε για το τι τον συνέφερε να ακολουθήσει και ακολούθησε ένας εμφύλιος – κάπως σαν τον δικό μας Εθνικό Διχασμό. Δηλαδή ο Βενιζέλος ήταν περισσότερο έλληνας από τον Κωνσταντίνο γιατί απλώς βρέθηκε να είναι επιτυχής; Σε αγγλικές λόγχες βασίστηκε ο πρώτος και σε γερμανικές ο δεύτερος. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ.

  Για τα «δικός μας» συνεχίζω εδώ ώστε να μην διασπαστεί η συζήτηση.

 3. a , νομίζω πως έιναι ξεκάθαρη η πρώτη βρισιά που είναι εναντίον του Μεγάλου Αλεξάνδρου και όχι εναντίον των επιγόνων του.
  Από εκεί και πέρα ο τίτλος δεν είναι καθόλου «παραπλανητικός» όπως λες αλλά δείχνει το μίσος της ορθοδοξίας για κάθε τί Μακεδονικό.
  Επίσης να σε ρωτήσω πως γίνεται η «θρησκεία της αγάπης»(tm) να είναι υπέρ των σφαγών όπως αυτή του Ιούδα του Μακκαβαίου.
  Τέλος να σου υπενθυμίσω πως ο χριστιανισμός επιβλήθηκε με τη βία πάνω στους έλληνες με όλους τους διωγμούς και τα διατάγματα του Ιουστινιανού, του Κων/νου και του Θεοδόσιου άρα είναι ανάξιοι να αναφέρονται ως «δικοί μας».

 4. Θα έπρεπε να ξέρεις οτι οτι η όλη ιστορία των Μακαβαίων στην πραγματικότητα είναι η περιγραφή ενός εμφυλίου πολέμου μεταξύ της φιλοπτολεμαικής μερίδας στο αρχαίο Ισραήλ που είχε την υποστήριξη του λαού και του κλήρου και της φιλοσελευκιδικής παράταξης που είχε την υποστήριξη της αριστοκρατίας. Για αυτό το λόγο ο Αντίοχος στράφηκε κατά της εβραικής θρησκείας προσπαθώντας τον βίαιο προσηλυτισμό του συνόλου του λαού – σαν μια προσπάθεια να ενισχύσει την μερίδα που τον υποστήριζε. Αρα οι «ύβρεις» δεν απευθύνονται στο σύνολο των επιγόνων του Αλεξάνδρου αλλά σε έναν από αυτούς, κατά την διάρκεια των συγκρούσεων μεταξύ τους.

  Ο τίτλος είναι παραπλανητικός, ενώ πιστεύω οτι συμφωνείς οτι ένας ηγεμόνας που προσπαθεί να επιβάλει την δική του θρησκεία με την βία σε έναν άλλο λαό, είναι ανάξιος να λογίζεται μεταξύ «των δικών» μας και οφείλουμε στην συγκεκριμένη περίπτωση να θεωρήσουμε οτι καλώς υβρίζεται.

  Εκτός και αν έχεις κάποιο συγκεκριμένο λόγο να θεωρείς οτι περισσότερο «αλεξανδρινοί» είναι οι Σελευκίδες έναντι των Πτολεμαίων.

 5. Ο Σκαρίμπας είχε πει κάποτε: «Ο ελληνορθόδοξος πολιτισμός, είναι η μεγαλύτερη κλανιά γαϊδάρου που ακούστηκε ποτέ στην ανθρωπότητα».

  Όσο και να προσπαθεί ο Άνθιμος ή ο κάθε χριστιανός υπερπατριώτης να «παντρέψει» τον ελληνικό πολιτισμό με τον χριστιανισμό, δεν μπορεί ποτέ να σβύσει το παρελθόν του μίσους και της καταστροφής του ελληνικού πολιτισμού από τον χριστιανισμό.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.