Η κυριότερη διαφορά επιστήμης-ψευδοεπιστήμης

Επιστημονική πρόοδος είναι η σωρευτική ανάπτυξη, σε συνάρτηση με τον χρόνο, ενός συστήματος γνώσης στο οποίο τα χρήσιμα χαρακτηριστικά διατηρούνται και τα άχρηστα εγκαταλείπονται, βάσει της απόρριψης ή της επιβεβαίωσης της υπό έλεγχο γνώσης. Σύμφωνα με τον ορισμό αυτό, η επιστήμη- κατ’ επέκταση και η τεχνολογία- αποτελούν τις μοναδικές πολιτισμικές παραδόσεις που είναι προοδευτικές, όχι με ηθικολογική και ιεραρχική έννοια αλλά με μια σαφή και καλά ορισμένη σημασία. Είτε θεοποιημένη είτε υπό αμφισβήτηση, η επιστήμη είναι προοδευτική κατ’ αυτή τη σωρευτική έννοια. Αυτό κάνει την επιστήμη να ξεχωρίζει από όλες τις άλλες παραδόσεις, ειδικά από την ψευδοεπιστήμη.

__________________________________

πηγή: Γιατί οι άνθρωποι πιστεύουν σε παράξενα πράγματα

Μια σκέψη σχετικά μέ το “Η κυριότερη διαφορά επιστήμης-ψευδοεπιστήμης

Τα σχόλια έχουν κλείσει.