Μήνας: Απρίλιος 2009

Ain’t no sunshine when she’s gone.. (Bill Withers)

Ain’t no sunshine when she’s gone…
It’s not warm when she’s away…
Ain’t no sunshine when she’s gone,
And she’s always gone too long anytime she goes away..

Wonder this time where she’s gone,
Wonder if she’s gone to stay ,
Ain’t no sunshine when she’s gone ,
And this house just ain’t no home anytime she goes away…And I know, I know, I know, I know, I know,
I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know,
I know, I know, I know, I know, I know, I know,
I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know

Hey, I ought to leave the young thing alone,
But ain’t no sunshine when she’s gone, only darkness everyday..
Ain’t no sunshine when she’s gone,
And this house just ain’t no home anytime she goes away..

Anytime she goes away…
Anytime she goes away…
Anytime she goes away…
Anytime she goes away…

Η σύντομη ζωή της Katie Kirkpatrick

Η Katie, αμερικανίδα 21 ετών έπασχε από καρκίνο και ενώ βρισκόταν στο τελευταίο στάδιο παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της Nick Godwin, 23 . Αυτή είναι μια παλιά ιστορία (από το 2005) και έγινε γνωστή επειδή οι φωτογραφίες τους κέρδισαν το 2006 σε έναν διαγωνισμό (θα τον βρείτε εδώ: http://bop.nppa.org/2006/still_photography/winners/OES/67966/134496.html).

Σας καλώ να απολαύσετε το βίντεο με τις φωτογραφίες τους..

Ορθοδοξία εναντίον Μ.Αλεξάνδρου

Αυτό τον καιρό όλοι μας παρακολουθούμε το μένος του Άνθιμου κατά των Σκοπιανών- όμως η ορθόδοξη εκκλησία τί άποψη είχε για τον Μέγα Αλέξανδρο και τους στρατηγούς του;

Ορίστε μερικές από τις «ορθόδοξες» βρισιές εναντίον του:

• «Ο τράγος των Αιγών βασιλεύς Ελλήνων» (Δανιήλ, η  21). [Αναφέρεται στον Μέγα Αλέξανδρο.]

• «Και εγένετο μετά το πατάξαι Αλέξανδρον τον Φιλίππου τον Μακεδόνα, ος εξήλθεν εκ της γης Χεττειίμ, και επάταξε τον Δαρείον βασιλέα Περσών και Μήδων και εβασίλευσεν αντ’ αυτού πρότερος επί την Ελλάδα […] και εβασίλευσεν Αλέξανδρος έτη δώδεκα και απέθανε. Και επεκράτησαν οι παίδες αυτού έκαστος εν τω τόπω αυτού. Και επέθεντο πάντες διαδήματα μετά το αποθανείν αυτόν και οι υιοί αυτών οπίσω αυτών έτη πολλά και επλήθυναν κακά εν τη γη και εξήλθεν εξ αυτών ρίζα αμαρτωλός Αντίοχος Επιφανής, υιός Αντιόχου βασιλέως.» («Μακαββαίων Α », α  1-10.)


• «Ην δ’ ούτως ακμή τις Ελληνισμού και πρόβασις αλλοφυλισμού δια την του ασεβούς και ουκ αρχιερέως Ιάσονος υπερβάλλουσαν αναγνείαν […] ο δε τρισαλιτήριος Νικάτωρ (
σ.σ. έλληνας στρατηγός του Αντιόχου Δ  τοῦ Επιφανούς), ο τους χιλίους εμπόρους επί την πράσιν (δουλεμπόριο) των Ιουδαίων αγαγών, ταπεινωθείς υπό των κατ’ αυτόν νομιζομένων ελαχίστων είναι, τη του Κυρίου βοηθεία την δοξικήν αποθέμενος εσθήτα, δια της μεσογείου, δραπέτου τρόπον, έρημον εαυτόν ποιήσας, ήκεν εις Αντιόχειαν υπεράγαν δυσημερήσας επί τη του στρατού διαφθορά […] Ο μεν ουν ανδροφόνος και βλάσφημος τα χείριστα παθών ως ετέρους διέθηκεν επί ξένης εν τοις όρεσιν, οικτίστω μόρω κατέστρεψε τον βίον.» («Μακκαβαίων Β », η  34 – θ  28.)


• «Ω πικράς της τότε ημέρας και ου πικράς, ότε ο πικρός Ελλήνων τύραννος Αντίοχος Δ΄ ο Επιφανής) πυρ φλέξας λέβησιν ωμοίς και ζέουσι θυμοίς αγαγών επί τον καταπέλτην και πάσας τας βασάνους αυτού τους επτά παίδας της Αβρααμίτιδος και τας των ομμάτων κόρας επήρωσε και γλώσσας εξέτεμε και βασάνοις ποικίλαις απέκτεινεν. Υπέρ ων η θεία δίκη μετήλθε και μετελεύσεται τον αλάστορα τύραννον. Οι δε Αβρααμιαίοι παίδες συν τη αθλοφόρω μητρί χορόν συναγελάζονται ψυχάς αγνάς και αθανάτους απειληφότες παρά του Θεού, ω η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.» («Μακκαβαίων Δ », ιη  20-24.)


[Παρέκβαση: Οι πέντε αδελφοί Μακκαβαίοι εορτάζονται ως άγιοι από την Εκκλησία της Ελλάδος την 1η Αυγούστου. Το επίσημο όργανο εκκλησιαστικών οργανώσεων «Ορθόδοξος Τύπος» (25η Ιανουαρίου 2002) σε άρθρο του θεολόγου Μιχαήλ Ε. Μιχαηλίδη με τίτλο «Το άγος των Ελλήνων – Αντιβλασφημικός Συναγερμός» αναφέρει:

«Στα χρόνια εκείνα τα ηρωικά των Μακκαβαίων, που κυβερνούσε την Παλαιστίνη ο Αντίοχος ο Δ΄ ο Επιφανής –αλλά στην πραγματικότητα ασεβής και αδίστακτος–, στρατιώτες δικοί του είχαν καταλάβει κάποιο φρούριο και αγέρωχοι το θεωρούσαν απόρθητο. Μέσα λοιπόν στην αλαζονεία τους βλασφημούσαν τον Θεό και τους πολιορκητές του Ιούδα του Μακκαβαίου με λόγους αθέμιτους και υβριστικούς.
Τα παλικάρια όμως του Ιούδα άλλους έσφαξαν και άλλους “πυράς ανάψαντες ζώντας τους βλασφήμους κατέκαιον”».
]

Ύβρεις του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου:

• «Προς την Ελληνικήν μετετάξω πολιτείαν επί Αντιόχου του ασεβούς». (Ιn epistulam ad Romanos, homiliae 1-32, vol. 60, pg 585, ln 3.)

• «Προφητεύει δε και περί του Χριστού, και περί Αντιόχου του ασεβούς». (Synopsis scripturae sacrae, vol. 56, pg 383, ln 23.)

Ο Ωριγένης παρουσιάζει τον Μέγα Αλέξανδρο να προσκυνάει -δήθεν- τον αρχιραββίνο: «Tων Ιουδαίων αρχιερέα ενδύντα την ιερατικήν στολήν προσεκυνήσθαι υπό του Αλεξάνδρου«. («Kατά Κέλσου», βιβλ. 5, τμ. 50, γρ. 15.)

_________________________________________________

πηγή: http://freeinquiry.gr/webfiles/pro.php?id=406

«Μεγάλοι» και Μικροί Έλληνες.. [update]

Υπάρχει μια σειρά στο Σκάι για τους «μεγάλους» έλληνες. Υπάρχει δε και μία ψηφοφορία όπου μπορεί και η κουτσή Μαρία να ψηφίσει για το ποιά θεωρεί ότι είναι μεγαλύτερη προσωπικότητα..όπως π.χ. ο Σωκράτης ή ο Καραμανλής..

Είναι ποτέ δυνατόν να ψηφίζει κάποιος για το αν ο Σωκράτης ή ο Επίκουρος ήταν ή δεν ήταν «μεγάλες προσωπικότητες» της εποχής τους; Και θα μπορούσε κανείς να τους συγκρίνει με πολιτικάντιδες ή με αθλητές ή με ηθοποιούς ή με τραγουδιστές; Βρε παιδιά είμαστε σοβαροί; Αναρωτιέμαι για την ποιότητα των ανθρώπων που παρακολουθούν αυτή την εκπομπή..ειλικρινά πως μπορεί να συγκρίνει κανείς τα ασύγκριτα; Πώς μπορείς να βάλεις δίπλα-δίπλα τον Μ.Αλέξανδρο με τον Γκάλη ή τον Καραμανλή.. Αλλά έτσι είναι οι νεοέλληνες- αρέσκονται στο να κρίνουν τον κάθε έναν έτσι ώστε να ξεχνάνε να κρίνουν τους εαυτούς τους..

Το επίσης αστείο είναι ότι σε κάθε έναν από αυτούς έχει και τις ικανότητές του βαθμολογημένες με άριστα το 100.. Σε τομείς όπως ευφυΐα, κληρονομιά, ηγεσία, ανδρεία, ευσπλαχνία .. Λες και αυτά τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου μπορούν  να κριθούν με βάση αντικειμενικά κριτήρια..

Υπάρχουν ονόματα σε αυτή τη λίστα που αναρωτιέμαι τί το τόσο «σπουδαίο» έκαναν για αυτή την χώρα.. Διαβάστε μερικά για να καταλάβετε (δεν τα έψαξα όλα μόνο όσα μου χτύπησαν στο μάτι σίγουρα υπάρχουν πολλά περισσότερα) :

1. ΑΓΓΕΛOΠΟΥΛΟΣ ΘΕOΔΩΡΟΣ (ένας σκηνοθέτης)

2. AΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ (αυτός τί είδους προσωπικότητα είναι; )

3. ΑΡΧΙΕΠIΣΚΟΠΟΣ ΧΡΙΣΤOΔΟΥΛΟΣ (αυτός με τα κακόγουστα ανέκδοτα και την Phaethon των 120.000 ευρώ)

4. ΒΟΥΓΙΟΥΚΛAΚΗ ΑΛIΚΗ (μια ξανθιά ηθοποιός )

5. ΓΚAΛΗΣ ΝIΚΟΣ (σπουδαίος καλαθοσφαιριστής.. )

6. ΔΗΜΑΣ ΠYΡΡΟΣ (σπουδαίος αρσιβαρίστας..)

7. ΖΑΓΟΡAΚΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ (καλός στο να χτυπάει το τόπι..)

8. ΛΑΖOΠΟΥΛΟΣ ΛAΚΗΣ (ωραίος ως σόουμαν αλλά όχι και μεγάλος έλληνας..)

9. ΣΗΜIΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ (μα είστε σοβαροί; ο σημίτης σπουδαίος έλληνας;; )

10. ΩΝAΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤEΛΗΣ (ας λατρέψουμε και έναν εφοπλιστή που είχε μεγαλύτερη περιουσία από αυτήν που έχει όλη η χώρα)

11. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ( ένας πολιτικός ο οποίος δεν έκανε τίποτε καλό για αυτή τη χώρα)

12. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ (μια από τα ίδια με τον προηγούμενο)

Η σειρά αυτή θα έπρεπε να λέγεται «σπουδαίοι στο επάγγελμά τους» και όχι «μεγάλοι έλληνες». Αλλίμονό μου αν μάθω στο παιδί μου να θαυμάζει  αθλητές, πολιτικούς, δημοσιογράφους, τραγουδιστές σαν τους παραπάνω ως «εθνικούς ευεργέτες». Και είναι ένα κατασκεύασμα για ανθρώπους που αρέσκονται να λένε πως «είμαστε σπουδαίοι ως λαός»- όχι κύριοι δεν είμαστε περισσότερο σπουδαίοι από ότι οι υπόλοιποι λαοί του κόσμου(ιδίως εμείς οι σύγχρονοι είμαστε χειρότεροι από πολλούς άλλους) και αν κάποτε έτυχε να έχουμε τα  «φώτα του πολιτισμού» τώρα θα πρέπει να σας ενημερώσω πως ζούμε στα σκοτάδια..

____________________________________________________

Στη λίστα με τους 100 είναι και 5 που προέρχονται από την δήθεν «βυζαντινή » αυτοκρατορία οι οποίοι είναι:

1. Μέγας Κωνσταντίνος.

2. Ιουστινιανός.

3. Βασίλειος Β΄ Βουλγαροκτόνος.

4. Γεώργιος Γεμιστός-Πλήθων.

5. Κωνσταντίνος Παλαιολόγος.

Κανείς από τους τέσσερις παραπάνω αυτοκράτορες (Μ. Κωνσταντίνος, Ιουστινιανός, Βασίλειος Β΄ Βουλγαροκτόνος και Κ. Παλαιολόγος), ούτε και κάποιος άλλος βυζαντινός αυτοκράτορας ήταν Έλληνας.

Ο Μέγας Κωνσταντίνος ήταν Ιλλυριός∙ γεννήθηκε στη Ναϊσσό, το σημερινό Νίς της Σερβίας.

Ο Ιουστινιανός γεννήθηκε στη Δαρδανία, ήταν Σλαβικής ή Ιλλυρικής, ή ενδεχομένως κατ’ άλλους ιστορικούς Γοτθικής καταγωγής. Ο πατέρας του ονομαζόταν Ιστόκ, η αδελφή του Βιγλενίτζα κι ο ίδιος Ουπράβδα (το Ιουστινιανός είναι η μετάφραση του Ουπράβδα στη Λατινική.)

Ο Βασίλειος Β΄ Βουλγαροκτόνος ήταν Αρμενοσλάβος.

Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ήταν Σαβοϊομικρασιάτης από την πλευρά του πατέρα του και καθαρά Σλάβος από την πλευρά της μητέρας του∙ το γένος Ντράγατς. (Βλ. Ούτε ένας Έλληνας Βυζαντινός αυτοκράτορας!).

Ο Γεώργιος Πλήθων – Γεμιστός έζησε μεν την εποχή του Βυζαντίου, ήταν όμως, κάθετα αντιβυζαντινός (εναντίον της βυζαντινής κοσμοαντίληψης.)

(πηγή : http://freeinquiry.gr/webfiles/prod.php?id=53)

__________________________________________________________

Αυτή η εκπομπή είναι άλλη μια επαλήθευση για το γεγονός πως η ποιότητα της τηλεόρασης πάει από το κακό στο χειρότερο..

Όσοι παραβαίνουν τον ΚΟΚ παρακαλούνται να υπογράψουν

..Την παρακάτω αίτηση δωρεάς των οργάνων τους:

«Υπάρχουν άνθρωποι που θα έδιναν τα πάντα για να ßρίσκονται στη θέση µου, και εάν ßρίσκονταν, δεν θα έπαιζαν ποτέ µε τη ζωή τους.

Εγώ ο/η , ____ _________________, εφόσον έχω την τάση να υπερßαίνω το όριο ταχύτητας στο δρόµο και/ή να οδηγώ επιθετικά, µε το παρόν δηλώνω ότι η ζωή µου δεν είναι πρώτης προτεραιότητας για µένα και ευχαρίστως θα την αποχωριζόµουν. Έχοντας σώας τας φρένας, κατανοώ ότι αργά ή γρήγορα θα εµπλακώ σε ατύχηµα και αφού αυτό συµßεί, αφήνω την καρδιά µου, τα νεφρά µου και όποια άλλα όργανα του σώµατός µου δεν καταστραφούν από το ατύχηµα, σε εκείνους που τα χρειάζονται πραγµατικά.

Επίσης, ζητώ εκ των προτέρων να µε συγχωρέσουν οι άνθρωποι και τα αγαπηµένα πρόσωπα εκείνων για τους οποίους θα είµαι εγώ υπεύθυνος για το θάνατο ή την αναπηρία τους, εξαιτίας ατυχήµατος

__, _______, 20__

Υπογραφή´

____ _________»

Όταν η τέχνη συναντά την σκόνη του αυτοκινήτου..

Έχω βαρεθεί πολλές φορές να πάω το αυτοκίνητο για πλύσιμο και έχω γράψει πολλές φορές το «θέλω πλύσιμο» στο πίσω μέρος του μήπως και μου ανοίξει η όρεξη..

Όμως σήμερα ανακάλυψα έναν αμερικανό καλλιτέχνη (Scott Wade) ο οποίος με τα έργα του θα σας κάνει να μισείτε το πλύσιμο του αυτοκινήτου σας..

We are one- Kelly Sweet

Didn’t need to ask
Don’t know the reason
Everything that I believe
Is right here

Not thinkin’ bout tomorrow
Couldn’t catch it if I tried
World is spinning too fast
So I’ll wait ’til it comes to me

I am you
You are me
We are one
Take me in your arms
And flow through me
I’ll flow through you

Steal my breath away
Cause I’m so moved by you
Deeper than I ever thought
Was possible, was possible, it’s everything, oh

Difference between me and you
It’s all in where your heart lies
And every day’s another chance
So let’s get it right

I am you
You are me
We are one
Take me in your arms
And flow through me
I’ll flow through you

Did you lose yourself out there
Did you lose faith and give up
Don’t turn away and hide yourself

Cause there’s a friend to make along the way
We are the heartbeat and our souls speak
And all the beauty I have ever dreamed
Is right here in front of me, oh

Is right here in front of me, oh

I am you
And you are me
We are one
Take me in your arms
And flow through me
I’ll flow through you