Τα απαραίτητα εφόδια ενάντια στην οργανωμένη βία

Υπάρχουν δύο μόνο μέσα διαφυγής που μπορούν να μας βοηθήσουν να γλυτώσουμε από τη σκοτεινή ροπή μας προς την οργανωμένη βία και καταστροφικότητα .

Η ηθική αξιοπρέπεια αποτελεί το πρώτο εργαλείο ενώ το δεύτερο πρέπει να προέλθει από την έλλογη πλευρά της ανθρώπινης νόησης. Διότι αν δεν χρησιμοποιήσουμε με αυστηρότητα την ανθρώπινη λογική για να ανακαλύψουμε και να γνωρίσουμε τη φυσική πραγματικότητα και κατόπιν, να ακολουθήσουμε τις λογικές συνέπειες της γνώσης αυτής, ώστε οι πράξεις μας να έχουν αποτέλεσμα, τότε θα ηττηθούμε από τις επίφοβες δυνάμεις του παραλογισμού, του ρομαντισμού, της ανυποχώρητης «αληθινής» πίστης και από την κατά τα φαινόμενα αναπόφευκτη συνέπειά τους: τη συμπεριφορά του όχλου.

Η λογική δεν αποτελεί απλώς ένα μεγάλο κομμάτι της φύσης μας-εν δυνάμει, η λογική αποτελεί και τη σωτηρία μας από εκείνη τη βίαιη και επικίνδυνη δράση των μαζών που πάντοτε μοιάζει να είναι αποτέλεσμα της κυριαρχίας των συναισθημάτων. Ο σκεπτικισμός αποτελεί το εργαλείο της λογικής απέναντι στον οργανωμένο ανορθολογισμό και ως εκ τούτου είναι ένα από τα κλειδιά για την ανθρώπινη και τη συλλογική αξιοπρέπεια.