«Διώρισαν έναν Βίτσερε» Θ.Κολοκοτρώνης

<!– @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } –>

Ο σουλτάνος διόρισε έναν Βιτσερέ (λέξη ιταλική, σημαίνει τον αντιβασιλέα), έναν πατριάρχη και του έδωσε την εξουσία της εκκλησίας. Αυτός και ο λοιπός κλήρος έκαμαν ό,τι τους έλεγε ο σουλτάνος. Ύστερα έγιναν οι κοτζαμπάσηδες (προεστοί) εις όλα τα μέρη.

Η τρίτη τάξη, οι έμποροι και οι προκομμένοι, το καλύτερο μέρος των πολιτών, μη υποφέροντες τον ζυγό, έφευγαν και οι γραμματιζούμενοι πήραν και έφυγαν από την Ελλάδα, την πατρίδα τους και έτσι έμεινε ο λαός, όστις στερημένος από τα μέσα της προκοπής εκατάντησε εις αθλίαν κατάστασιν και αυτή αύξαινε κάθε μέρα χειρότερα- διότι αν ευρίσκετο μεταξύ του λαού κανείς με λίγη μάθηση, τον ελάμβανε ο κλήρος ίστος έχαιρε προνόμια, ή εσύρετο από τον έμπορο της Ευρώπης ως βοηθός του, ή εγίνετο γραμματικός του προεστού.

Και μερικοί μην υποφέροντες την τυραννία του Τούρκου και βλέποντας τις δόξες αυτές και τις ηδονές, που απολάμβαναν αυτοί, άφηναν την πίστη τους και γίνονταν μουσουλμάνοι. Και τοιουτοτρόπως κάθε μέρα ο λαός ελίγνευε και επτώχαινε».

Θ.Κολοκοτρώνης «Διήγισις Συμβάντων της Ελληνικης Φυλής», επιμέλεια Γ.Τερτσέτης)

Πηγή: Δαυλός