Περί εθνικισμού – Βασίλης Ραφαηλίδης

..Πριν από τη Γαλλική Επανάσταση πουθενά δεν υπάρχει εθνικισμός με τη σημερινή έννοια. Διότι δεν υπάρχουν αμιγώς εθνικά κράτη, που να έχουν συγκροτηθεί δηλαδή στη βάση μιας μόνο, καθαρής εθνότητας. Ούτε η πολύ παλιά σαν κράτος Γαλλία, ούτε η πολύ παλιά σαν κράτος Αγγλία, ούτε η χαοτική Ισπανία, ούτε βέβαια η Ελλάδα η φορτωμένη με ένδοξη ιστορία είναι μονοεθνικά κράτη. Παρά ταύτα,κάποια απ’τα ευρωπαϊκά κράτη, όπως η Αγγλία και η Γαλλία ήταν ισχυρά και καλά συγκροτημένα από τον 9ο κιόλας αιώνα. Όμως από τότε ακόμα στόχευαν στο να φτιάξουν αυτοκρατορίες στη βάση μιας υπαρκτής εθνικής ισχύος. Ο αυτοκρατορισμός, για να το πούμε έτσι αδόκιμα, κυοφορούνται εντός του εθνικισμού. Ο οποίος δεν λειτουργούσε ακόμα αυτόνομα. Ο εθνικισμός στη σημερινή του μορφή θα προκύψει με την κατάρρευση της ισπανικής αυτοκρατορίας το πρώτο μισό του 19ου αιώνα.
..Τον εθνικισμό τον δημιουργεί η φτώχεια και η δυστυχία. Αλλά και η εξάρτηση από ισχυρούς, δηλαδή σε τελική ανάλυση, πάλι η φτώχεια και η δυστυχία…
..Από τότε και μέχρι τις μέρες μας, η λέξη Ιταλία θα είναι γεωγραφικός και όχι εθνολογικός όρος. Ιταλοί είναι οι κάτοικοι της ιταλικής χερσονήσου, οι Ιταλιώτες, και όχι μια διακεκριμένη εθνότητα. Παρόλο που τους σημερινούς Ιταλούς τους συνέχει η ίδια γλώσσα και η ίδια θρησκεία, δε διανοήθηκαν, όπως εμείς, να αυτοχαρακτηριστούν «ένδοξοι απόγονοι ενδόξων προγόνων». Μόνο ο Μουσολίνι το διανόηθηκε για λόγους καθαρά δημαγωγικούς. Αυτό το ιδεολόγημα είναι φρούτο κυρίως ελληνικό και αποσκοπεί στο να δημιουργήσει τεχνητά εθνική συνοχή σε μια περιοχή σαν την Ελλάδα, που όπως και η Ιταλία, κατοικείται από μια πανσπερμία λαοτήτων και εθνοτήτων. Που όπως και στην Ιταλία, έχουν την ίδια γλώσσα και την ίδια θρησκεία.
Βάσει αυτών των δύο βασικών εθνολογικών χαρακτηριστικών τείνει να δημιουργηθεί κι εδώ μια νέα εθνότητα, αυτή των Νεοελλήνων, με την ίδια ακριβώς έννοια που το μεγάλο πλήθος των λαοτήτων της ιταλικής χερσονήσου δημιούργησε κι εκεί μια νέα εθνότητα, τους Ιταλούς των νεότερων χρόνων, που δανείστηκαν το όνομά τους από μια πολύ μικρή εθνική ομάδα, όπως οι Έλληνες το δικό τους.
_______________________________________________________________________________________________

πηγή: Βασίλης Ραφαηλίδης, Λαοί της Ευρώπης