Επιστολή διαμαρτυρίας του ΝΑΥΣ προς το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας για τον χάρτη του αίσχους στο βιβλίο της ιστορίας της αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

Το Σωματείο ΝΑΥΣ (Σύλλογος Διαδόσεως του Ελληνικού Πολιτισμού) απέστειλε στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μία επιστολή διαμαρτυρίας, με αφορμή την ύπαρξη ενός χάρτη στην 11η σελίδα του βιβλίου «Ιστορία της αρχαίας ελληνικής γραμματείας – Α’, Β’ και Γ’ Γυμνασίου», ο οποίος θεωρούν  πως λανθασμένα αποκλείει την περιοχή της Μακεδονίας από τις ελληνόφωνες περιοχές της αρχαιότητας.

Ἐγείρονται ἐρωτήματα στὸν καλόβουλο ἀναγνώστη, τόσο γιὰ τὴν ἱστορικὴ κατάρτιση τῶν συγγραφέων, ὅσο καὶ γιὰ τὸ αἴτιο τῆς «παράλειψης» σημαντικῶν ἑλληνόφωνων περιοχῶν τοῦ βορειοελλαδικοῦ χώρου, ἡ ἑλληνοφωνία τῶν ὁποίων καταμαρτυρεῖται, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς γραπτὲς πηγές [1], καὶ ἀπὸ πλειάδα ἀρχαιολογικῶν τεκμηρίων. Ἡ ἐξαίρεση ἀπὸ τὶς ἑλληνόφωνες περιοχὲς τῶν παραλίων τῆς Πιερίας καὶ τοῦ μυχοῦ τοῦ Θερμαϊκοῦ κόλπου, ὅπου ὁ ἴδιος ὁ Στράβων ἀναφέρει πλεῖστες ὅσες «ἑλληνίδες πόλεις» ἐγείρει πολλαπλὰ ἐρωτήματα, ἐὰν λάβει κανεὶς ὑπόψη τὴ χρονικὴ περίοδο, τὴν ὁποία διάγουμε καὶ τὴν κρίσιμη καμπή, στὴν ὁποία βρίσκεται τὸ ὕψιστο ἐθνικὸ ζήτημα τῆς Μακεδονίας, γιὰ τὴν «κατὰ λάθος» ἢ τὴν «εἰς τὸν δαίμονα τοῦ τυπογραφείου» ἀποδιδόμενη εὐθύνη. Ἀναρωτᾶται, ἐπίσης, κανεὶς κατὰ πόσο ὁ φορολογούμενος ἑλληνικὸς λαός χρηματοδοτεῖ συγγραφείς, οἱ ὁποῖοι «ἐρωτοτροποῦν» μὲ τὶς σκοπιανὲς θέσεις ἀναφορικὰ μὲ τὴ διαφοροποίηση τῆς γλώσσας τῶν ἀρχαίων Μακεδόνων – ποὺ δὲν εἶναι τίποτα ἄλλο ἀπὸ μία δωρικὴ διάλεκτο – σὲ σχέση μὲ τοὺς ὑπόλοιπους Ἕλληνες [2].

Ἀπὸ τὸν χάρτη τῶν ἑλληνοφώνων περιοχῶν ἐξαιρεῖται τόσο ἡ Πέλλα, πρωτεύουσα τοῦ μακεδονικοῦ βασιλείου, ὅσο καὶ ἡ Βεργίνα, ἀλλὰ καὶ τὸ Δίον, ἡ Βέῤῥοια, ἡ Μίεζα, ἡ Ἔδεσσα, ἡ Αἰανή, ἡ Θεσσαλονίκη, καθὼς καὶ ἡ συντριπτικὴ πλειονότητα τῶν πόλεων τοῦ μακεδονικοῦ βασιλείου. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ δείχνει, στὴν καλύτερη περίπτωση, τὴν παντελὴ ἄγνοια πλήθους ἀρχαιολογικῶν δεδομένων ἀπὸ τὴ συγγραφικὴ ὁμάδα τοῦ ἐν λόγῳ πονήματος, ὅπως τὶς ἐνεπίγραφες στῆλες, ποὺ βρέθηκαν ἐνσωματωμένες στὸ μεγάλο τύμβο τῆς Βεργίνας [3], τὸν διαλεκτικὸ κατάδεσμο τῆς Πέλλας [4], σειρὰ ἐπιτυμβίων στηλῶν ἀπὸ τὴν Πέλλα [5], δὺο χρυσὰ φῦλλα δάφνης, καθὼς καὶ βάση ἐνὸς μελαμβαφοῦς πινακίου, πάλι ἀπὸ τὴν μακεδονικὴ πρωτεύουσα, τὰ ὁποῖα φέρουν χαραγμένα τὰ ἑλληνικὰ ὀνόματα Ἡγησίσκα, Φερσεφόνη, Δωρίμα καὶ Ποσείδιππος [6], τὶς νομισματικὲς κοπὲς τῶν βασιλέων τῆς Μακεδονίας [7], τὸ μεγάλο ἀριθμὸ ἐπιγραφῶν, ποὺ σώζονται στὸ μουσεῖο τῆς Βεῤῥοίας [8], τὶς ἐπιγραφὲς στὸν τάφο Λύσωνος καὶ Καλλικλέους στὰ Λευκάδια [9] καὶ χορεία ἄλλων ἐπιγραφικῶν μαρτυριῶν [10], ποὺ ἀποτελοῦν ἀπτὲς ἀποδείξεις τῆς ἑλληνοφωνίας τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς καὶ τὰ ὁποῖα οἱ συγγραφεῖς τοὺ διδακτικοῦ ἐγχειριδίου ἐπιδεικτικὰ ἀγνόησαν. Ἀξίζει δὲ νὰ ἀναφερθεῖ ὅτι εἷς ἐκ τῶν μεγαλυτέρων τραγικῶν ποιητῶν, ὁ Εὐριπίδης, ἔζησε μέρος τῆς ζωῆς του καὶ ἀπεβίωσε στὴν Πέλλα, ὅπου συνέθεσε καὶ δίδαξε τὴν τραγωδία του «Ἀρχέλαος» [11]. Σὲ ποιὰ γλῶσσα ἄραγε ἀπευθύνθηκε στὸ κοινὸ τῆς πρωτεύουσας τοῦ μακεδονικοῦ βασιλείου, τὸ ὁποῖο διδάχτηκε τὴν τραγωδία;

4 σκέψεις σχετικά με το “Επιστολή διαμαρτυρίας του ΝΑΥΣ προς το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας για τον χάρτη του αίσχους στο βιβλίο της ιστορίας της αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

  1. Δεν είμαι ειδικός αλλά επειδή στον ΝΑΥΣ υπάρχουν αρχαιολόγοι που τους γνωρίζω εμπιστεύομαι την άποψή τους γι’αυτό και δημοσιεύω το θέμα με αυτόν τον τίτλο.

    @Ανορθόδοξε ο καθένας μπορεί να έχει διαφορετική άποψη εφόσον είναι σωστά τεκμηριωμένη και του zaphod στην προκειμένη περίπτωση είναι δικαιολογημένη η αμφισβήτηση..

  2. Στο χωριό του πατέρα μου, τη Νεα Πέλλα, είχαμε βρει παλιότερα κατι αρχαία νομίσματα, τα οποία παραδώσαμε στην αρχαιολογία. Ευκρινώς πάνω στο ένα αναγραφόταν «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», με ακριβώς αυτούς τους χαρακτήρες. Τώρα, όποιος άσχετος Αθηναίος έχει άλλη άποψη, ας έρθει να δει πρώτα τα νομίσματα…

  3. Αν αύριο διαμαρτυρηθεί η κυβέρνηση για τη «μακεδονική γλώσσα» των Σκοπιανών θα είναι υποκρισία, όταν μόνοι τους ωθούν να μας προκαλούν, πότε για το έδαφος και πότε για τη γλώσσα!
    Ντροπή τους!

Τα σχόλια έχουν κλείσει.