Ομοιοπαθητική ιατρική και άλλες ψευδοεπιστήμες

Την εποχή που ο Samuel Christian Friedrich Hahnemann θεμελίωνε την θεωρία της ομοιοπαθητικής στις αρχές του 19ο αιώνα οι πιο δημοφιλείς θεραπείες της κλασικής ιατρικής βασίζονταν στην «αποκατάσταση της ισορροπίας των σωματικών υγρών» μέσω αφαιμάξεων (με διάνοιξη φλεβών ή με βδέλλες) με καθαρτικά και εμετικά με βάση τον υδράργυρο… Στην πραγματικότητα, η εναλλακτική ιατρική του Hahnemann ήταν πιο ανθρώπινη και λιγότερο πιθανή να προκαλέσει βλάβη από πολλές από τις συμβατικές πρακτικές της εποχής του. Οι περισσότεροι ασθενείς του μπορεί να επιβίωσαν και να ανάρρωσαν όχι επειδή τους θεράπευσε, αλλά επειδή δεν τους επιμόλυνε ή σκότωσε ρουφώντας απαραίτητο αίμα ή δεν τους εξασθένησε με ισχυρά δηλητήρια. Tα φάρμακα του Hahnemann δεν ήταν ουσιαστικά τίποτα παραπάνω από κοινά υγρά και ήταν απίθανο να προκαλέσουν κακό από μόνα τους. Δεν χρειαζόταν να έχει πολλούς ασθενείς που επιβίωσαν και βελτιώθηκαν κλινική για να φανεί εντυπωσιακός συγκριτικά με τους ανταγωνιστές του.

Η επιστημονική Ιατρική αναπτύχθηκε μετά την εποχή του Hahnemann αλλά η ομοιοπαθητική δεν θα ήταν μέρος αυτής της ανάπτυξης. Η Ιατρική είναι ουσιαστικά υλιστική. Βασίζεται σε αρχές όπως είναι η ανατομία, η φυσιολογία και η χημεία. Ενώ οι μέθοδοι του Hahnemann περιλαμβάνουν εμπειρική παρατήρηση, η θεωρία του για την ασθένεια και τη θεραπεία είναι ουσιαστικά μη-εμπειρική και περιλαμβάνει την αναφορά σε μεταφυσικές οντότητες και διαδικασίες.

Η ομοιοπαθητική, ως σύστημα υγείας, βασίζεται στην υπόθεση πως η θεραπεία μιας ασθένειας μπορεί να επιτευχθεί με χρήση φαρμακευτικών ουσιών που είναι ικανές να προκαλέσουν τα συμπτώματα της ασθένειας όταν χορηγηθούν σε έναν υγιή οργανισμό. Η αρχή αυτή ονομάζεται «νόμος των ομοίων».

Δεύτερη βασική και αμφιλεγόμενη αρχή της ομοιοπαθητικής είναι η υπόθεση πως μία ουσία μπορεί να έχει ισχυρά θεραπευτικά αποτελέσματα όταν αραιωθεί σταδιακά σε απειροελάχιστες δόσεις και εφόσον μεταξύ κάθε αραίωσης το διάλυμα αναταράσσεται βίαια, διαδικασία που στην ομοιοπαθητική ορολογία απαντάται ως «δυναμοποίηση» (potentization ή dynamization).

Σύμφωνα με ένα τρίτο αξίωμα της ομοιοπαθητικής, οι θεραπείες είναι αποτελεσματικότερες όταν επιλέγονται με βάση τα συνολικά χαρακτηριστικά συμπτώματα και όχι αποκλειστικά εκείνα της ασθένειας. Αυτή η ολιστική και συγχρόνως εξατομικευμένη αντιμετώπιση συνεπάγεται πως ακόμα και αν σε δύο ασθενείς γίνεται η ίδια διάγνωση, ενδέχεται να χορηγηθεί διαφορετικό ομοιοπαθητικό φάρμακο που θα ανταποκρίνεται στα ιδιαίτερα διανοητικά, ψυχικά και σωματικά συμπτώματα του κάθε οργανισμού. Ουσιώδες σημείο της ομοιοπαθητικής είναι η πεποίθηση πως η θεραπευτική αγωγή οφείλει να αποσκοπεί στην ίαση του ατόμου μάλλον παρά της νόσου, δηλαδή δεν αναγνωρίζονται ασθένειες αλλά ασθενείς οργανισμοί.

Εύκολα κανείς διαπιστώνει ότι αυτοί δεν είναι φυσικοί νόμοι της επιστήμης. Αν είναι νόμοι, είναι μεταφυσικοί νόμοι διότι μετά τις πολύ υψηλές αραιώσεις που εφαρμόζονται σε πολλά ομοιοπαθητικά φάρμακα είναι απίθανο να υπάρχει έστω και ένα μόριο της αρχικής ουσίας άρα θεωρείται αδύνατο να διαθέτουν οποιαδήποτε θεραπευτική ιδιότητα. Οι υποστηρικτές της ομοιοπαθητικής αντικρούουν συνολικά το παράδοξο των απειροελάχιστων δόσεων, καθώς πιστεύουν πως τα ομοιοπαθητικά φάρμακα διαφέρουν ως προς ένα κοινό αραιωμένο διάλυμα, οποιασδήποτε συγκέντρωσης, εξαιτίας της «δυναμοποίησης» που υφίστανται. Ισχυρίζονται πως μέσω της διαδικασίας των αραιώσεων και αναταράξεων του διαλύματος, η δραστικότητα της ουσίας διατηρείται ακόμα όταν δεν υπάρχουν μόρια της ουσίας στο διάλυμα.

Στην πραγματικότητα δεν έχει αποδειχθεί η ύπαρξη ενός μηχανισμού που να εξηγεί ικανοποιητικά την υπόθεση αυτή. Η υπεράσπισή της συνίσταται κυρίως στην ιδέα πως υφίσταται ένα αφηρημένο είδος «μνήμης του νερού», ώστε με κάποιον άγνωστο τρόπο η αρχική ουσία «εντυπώνεται» στο νερό κατά τη δυναμοποίηση. Η θεωρία όμως της μνήμης του νερού δεν έχει δυνατό να τεκμηριωθεί αφήνοντας όλη τη θεωρία της ομοιοπαθητικής μετέωρη. Καμία από τις βασικές αρχές της δεν αποτελεί έναν αυστηρό επιστημονικό νόμο, ικανό να ελεγχθεί στα πλαίσια της επιστημονικής μεθοδολογίας που υπακούουν η κλασική ιατρική και άλλες επιστήμες. Στην ουσία δεν έχει προταθεί ένας ορισμένος μηχανισμός που να εξηγεί τη θεραπευτική δύναμη που της αναγνωρίζουν οι υποστηρικτές της. Επιπλέον, οι αρχές της δεν εμφανίζουν λογική συνάφεια μεταξύ τους. Βασικά και χωρίς κανένα ενδοιασμό η ομοιοπαθητική πρέπει να θεωρείται και να αντιμετωπίζεται ως «ψευδοεπιστήμη» και για έναν άλλο λόγο, οι ομοιοπαθητικοί είχαν στη διάθεση τους πάνω από 200 χρόνια να αποδείξουν την ορθότητα της θεωρίας τους με αξιόπιστες τυφλές και τυχαιοποιημένες μελέτες και αυτό δεν έγινε ποτέ δυνατό

Το ιατρικό περιοδικό Lancet, δημοσίευσε τον Αύγουστο 2005 μια μετα-ανάλυση κλινικών ερευνών με τίτλο «Are the clinical effects of homoeopathy placebo effects? Comparative study of placebo-controlled trials of homeopathy and allopathy» Τα συμπεράσματα της μελέτης κατέληγαν στο ότι τα κλινικά αποτελέσματα της ομοιοπαθητικής είναι φαινόμενα πλασέμπο. Ανάλογες ανακοινώσεις επιβεβαίωσαν τα αποτελέσματα χωρίς καμιά αμφιβολία. Άραγε εδώ βρίσκεται η απάντηση; Πρόκειται μόνο για την επίδραση του εικονικού φαρμάκου;

Οι οπαδοί της ομοιοπαθητικής απαντούν ότι η θεωρία τους έχει πολύ καλά αποτελέσματα σε βρέφη θέλοντας να αποτινάξουν τη μομφή της αυθυποβολής. Το φαινόμενο όμως του πλασέμπο ισχύει σε όλους. Ένα μωρό θα αποκριθεί στις προσδοκίες και στη συμπεριφορά των γονέων του, και η επίδραση ψευτοφαρμάκου ισχύει τέλεια ακόμα για τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα.

Υπάρχει όμως μια αντίφαση που εντίμως πρέπει να επισημάνω. Παρόλο που τα ομοιοπαθητικά φάρμακα είναι αποδεδειγμένα αναποτελεσματικά, η ομοιοπαθητική αυτή καθ’ αυτή πρέπει να θεωρηθεί αποτελεσματική, διαφορετικά δεν θα είχε κρατηθεί και αναπτυχθεί τα τελευταία 200 χρόνια. Είναι πολύ δημοφιλής στην Ευρώπη, ιδιαίτερα μεταξύ της βασιλικής οικογένειας της Βρετανίας. Υπάρχουν σχολές ομοιοπαθητικής σε ολόκληρο τον κόσμο. Άραγε η όποια επιτυχία της ομοιοπαθητικής και οι φανατικοί υποστηρικτές της είναι απλώς το αποτέλεσμα ενός φαινομένου placebo και μόνο;

Ένα σχετικό άρθρο στην Guardian, καταλήγει στο εξής συμπέρασμα:

«Οι γιατροί πλέον θα πρέπει να είναι γενναίοι και ειλικρινείς με τους ασθενείς τους για την μη-ωφέλεια της ομοιοπαθητικής, και με τους εαυτούς τους για την αποτυχία της σύγχρονης ιατρικής να ανταποκριθεί στην ανάγκη των ασθενών για εξατομικευμένη φροντίδα…»

Αυτό που πρέπει να μας διδάξει δηλαδή η ομοιοπαθητική είναι η ανάγκη για μία διαφορετική προσέγγιση πιο άμεση και πιο ανθρώπινη από το γιατρό. Μια ομοιοπαθητική συνεδρία δίνει στον ασθενή τη δυνατότητα να μιλήσει εκτεταμένα για τα προβλήματά του σε έναν προσεκτικό και…συμπονετικό ακροατή, και αυτό από μόνο του είναι θεραπευτικό. Οι περισσότεροι ομοιοπαθητικοί θέλουν να διαθέτουν τουλάχιστον 45 λεπτά για μια πρώτη συνεδρία. Επίσης, οι ασθενείς νιώθουν ότι αντιμετωπίζονται ως «ξεχωριστά άτομα». Ερωτώνται πολλές ερωτήσεις γύρω από τη ζωή τους και τις προτιμήσεις τους στο φαγητό, τον καιρό, και ούτω καθεξής, πολλές από τις οποίες δεν έχουν καμία προφανή σχέση με το πρόβλημα που τους οδήγησε στη συνεδρία. Με άλλα λόγια, η ομοιοπαθητική είναι μια μορφή ψυχοθεραπείας.

Προφανώς εδώ βασίζεται η όποια επιτυχία της ομοιοπαθητικής (καθώς τα φάρμακα της στερούνται εξ ορισμού οποιασδήποτε δραστικότητας). Δηλαδή στην προσέγγιση με την οποία οι εναλλακτικοί θεραπευτές αποκτούν την εμπιστοσύνη των ασθενών τους. Άλλωστε τα νοσήματα στα οποία η ομοιοπαθητική καταγράφει τις περισσότερες «επιτυχίες» (ημικρανίες, άσθμα, ψωρίαση, έκζεμα, γαστρίτιδες κλπ) είναι νοσήματα κατά βάση σωματοποίησης νευρώσεων.

Η επιβίωση ως τώρα της ομοιοπαθητικής και άλλων μορφών «ψευδοεπιστήμης» και αγυρτείας πρέπει να καταλογιστεί όχι στις αδυναμίες της κλασσικής ιατρικής αλλά στην απρόσωπη διακονία της από γιατρούς οι οποίοι μέσα στο φόρτο εργασίας ενός νοσοκομείου ή ασφαλιστικού ταμείου αλλά και με την εμμονή για υπερσυνταγογράφηση παραλείπουν να αντιμετωπίσουν τον ασθενή σαν ξεχωριστή οντότητα με ιδιαίτερη ψυχοσύνθεση και ιδιαίτερες ανάγκες αλλά σαν νούμερο στα ραντεβού τους. [1]

_________________________________________

Εντύπωση μου έκανε μια δήθεν «επιστημονική» ιστοσελίδα [2] που πουλάει ελπίδα σε ανθρώπους που ίσως να μην έχουν πια κουράγιο και έχουν χάσει το κουράγιο για να αντιμετωπίσουν την ασθένεια τους. Τί ακριβώς εμπορεύεται; Τραγούδια σε μορφή mp3 τα οποία προσφέρουν «θεραπεία» σε πολλές ασθένειες (μερικές από τις οποίες είναι φαλάκρα, οστεοπόρωση, καταρράκτης, δυσλεξία, παχυσαρκία,AIDS, τροφική δηλητηρίαση, πονόδοντος, εμμονή με την πορνογραφία [?], χλαμύδια, έρπη, ψωρίαση ).

Με λίγα λόγια ακούς το τραγούδι και ταυτόχρονα «θεραπεύεσαι»..  Και σίγουρα μετά από τη θεραπεία θα χρειαστείς ψυχίατρο γιατί αλλιώς δεν εξηγείται το πως έδωσες λεφτά για να ακούσεις μια χαζομάρα που δήθεν «θεραπεύει». Μα αν ήταν τόσο εύκολα δεν θα υπήρχε καν ιατρική και αντί για τον «Όρκο του Ιπποκράτη» οι γιατροί θα τραγουδούσαν το «υπάρχω κι όσο υπάρχεις θα υπάρχω» έτσι για να τονίζουν την ένωση της μουσικής και της ιατρικής.

Φυσικά δεν λέω πως η μουσική σε κάποιες ψυχικές ασθένειες δεν ανακουφίζει αλλά αυτό δεν έχει σχέση με ασθένειες σωματικές.

________________________

[1] Απόσπασμα από το άρθρο ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ «ΤΙΠΟΤΕΘΕΡΑΠΕΙA»,ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΔΙΔΑΞΕΙ. ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Ι.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ

πηγή:  http://www.iskavalas.gr/index.php?c=490

Δείτε επίσης:

[2] http://www.healingdownloads.com/testimonials.php

http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=645861

http://viennas.net/cs/blogs/bublog/archive/2005/10/23/homeopathic.aspx

http://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=318132

http://histologion-gr.blogspot.com/2005/11/blog-post_22.html

11 σκέψεις σχετικά με το “Ομοιοπαθητική ιατρική και άλλες ψευδοεπιστήμες

 1. <<<>>>>

  ΦΙΛΕ ΣΠΥΡΟ … ΠΟΣΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΕΙ ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ ΑΛΛΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΠΕΘΑΝΑΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ Η ΕΙΧΑΝ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ??

  ΠΟΣΟΙ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΑΝ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΟΝΟ ???
  ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΛΕΣ ΤΟ ΠΙΟ ΠΑΝΩ … ΝΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΗΡΧΑΝ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΦΕΛΕΙΣ ΑΛΛΑ ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΦΕΛΕΙΣ ΛΟΙΠΟΝ Η ΑΝΟΙΚΤΟΜΥΑΛΑ ΑΤΟΜΑ ΔΟΚΙΜΑΣΑΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΤΗΚΑΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΑΝ ΛΟΙΠΟΝ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΣΙ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΠΑΤΗ….
  ΔΟΚΙΜΑΣΑΝ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟΥΣ ’’ΒΛΑΚΕΣ ‘’ ΑΥΤΟΥΣ ΒΓΗΚΕ ΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΣΙ ..

  ΕΣΥ ΤΟ ΔΟΚΙΜΑΣΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΕΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ????? ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΑ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΣΟΥ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΒΛΑΚΕΙΑ !!!! ΞΕΡΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΕΣ ΒΛΑΚΕΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΘΑΥΜΑΤΑ ????

  ΠΩΣ ΛΟΙΠΟΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙΣ ΚΑΤΙ ( ΑΝ ΤΟ ΘΕΩΡΕΙΣ ΒΛΑΚΕΙΑ ) ΔΕΝ ΤΟ ΔΟΚΙΜΑΖΕΙΣ ΝΑ ΔΕΙΣ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ???

  ΠΟΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΝΩ ΤΟ <>>> ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ???

  ΕΠΕΙΔΗ ΑΣΧΟΛΟΥΜΑΙ 34 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΧΩ ΔΕΙ ΚΑΙ ΕΧΩ ΚΑΝΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΜΑΣ ΔΕΝ ΤΑ ‘’ ΠΙΑΝΕΙ ‘’’

  ΕΤΣΙ ΛΟΙΠΟΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΛΕΣ ΤΙΠΟΤΑ ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ( ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ) ΕΙΔΙΚΟΣ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΟΤΑΝ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΣ ΤΗΝ ΦΥΣΗ … ΕΙΝΑΙ Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΣΤΗΝ ΓΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ … ΓΙΑ ΕΞΩ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ !!!!

 2. ΚΑΤΙ ΑΚΟΜΗ !!!!!

  ΜΗΠΩΣ ΚΑΙ Η ΥΠΝΩΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΠΟΥ ΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ‘ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ’ ???

  ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΤΑ ΦΤΑΝΕΙ ΤΑ ΚΑΝΕΙ ΚΡΕΜΑΣΤΑΡΙΑ !

  ΠΟΣΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΝΩΣΗ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ.

  ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΠΟΛΕΜΑΝΕ ??
  ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΟ ΘΕΛΟΥΝ ????

  ΑΠΛΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ … ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΤΟΣΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΣΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΟΣΑ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ.

  ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΕΡΙΤΤΕΥΟΥΝ ΟΤΑΝ ΓΙΝΕΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΝΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟΣΟ ΕΠΙΜΕΛΩΣ ΚΥΝΗΓΑΝΕ ΟΙ ‘ΕΙΔΙΚΟΙ’ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΗΣ ΤΣΕΠΗΣ.

  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣΑ ΛΟΙΠΟΝ ΕΝΑ ΤΕΤΟΙΟ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΗΛ ΜΙΑ ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΜΕ ΥΠΝΩΣΗ.

  ΑΠΕΔΕΙΞΑΝ ΣΤΟΥΣ ‘’ΕΙΔΙΚΟΥΣ’’ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΤΣΙ.
  ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΙΜΑ. ( ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ).

  ΣΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΑΡΚΕΣΤΗΚΑΝ ΑΦΟΥ ΕΙΔΑΝ ΟΛΟ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣΟΥΝ….

  ΠΡΙΝ ΔΗΛ ΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣΟΥΝ …. ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΑΠΕΡΡΙΠΤΑΝ ???

  ΓΙ’ΑΥΤΟ ΛΕΩ ΛΟΙΠΟΝ ΜΗΝ ΣΑΣ ΤΥΦΛΩΝΟΥΝ ΔΩΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΙ ΤΡΩΤΕ ΟΤΑΝ ΣΑΣ ΤΑ ΣΕΡΒΙΡΟΥΝ…ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΑΝΟΙΚΤΑ …

 3. ΠΛΑΚΑ ΕΧΕΤΕ ΟΛΟΙ ΣΑΣ
  Η ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΑΖΙΚΗ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ ΟΠΩΣ ΚΑΝΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ. ΕΔΩ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΦΩΝΑΖΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΑKΑΚΙΕΣ ΚΑΙ Ο ΑΛΛΟΣ !! ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΝΑ ΡΙΞΕΙ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΓKAΛΙΕΣ ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΠΟΙΩΝ ΑΛΛΩΝ.

  ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΣΑΝ ΝΑ ΝΙΚΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΡΟ ΠΟΛΛΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ….

  ΕΤΣΙ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ . ΜΗΝ ΤΑ ΙΣΙΩΝΟΥΜΕ ΟΛΑ !! ΑΝ ΕΝΑΣ ΛΕΕΙ ΜΑΛ…..ΙΕΣ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟΝ ΑΣΠΑΖΟΜΑΣΤΕ… ΟΠΩΣ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ Ο ΠΑΠΑΝΤΡΕΟΥ !!!

  ΑΚΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ …. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ !!!
  ΓΙΑΤΙ Η ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΛΟ ?? ΤΟ ΕΧΩ ΞΑΝΑΠΕΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΤΩ ΕΙΔΙΚΩΝ !!!
  ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΛΕΝΕ ΟΤΙ Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ( Ο ΟΓΚΟΣ) ΔΕΝ ΑΠΟ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑ.
  ΟΙ ΝΕΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΛΕΝΕ ΟΤΙ Ο ΑΜΥΝΟΜΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΖΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΝΑ ΦΙΛΤΡΟ ΟΠΟΥ ‘ΜΑΖΕΥΕΙ’ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΑ ΚΥΤΤΑΡΑ.

  ΑΝ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ ΤΟΤΕ ΦΥΣΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΝΑ ΤΕΤΟΙΟ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΠΟΥ ΑΛΛΟΥ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΠΟΥ ΕΜΕΙΣ ΤΟ ΛΕΜΕ ΜΕΤΑΣΤΑΣΗ. ΠΡΕΠΕΙ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΚΤΥΠΗΘΕΙ ΚΑΠΟΥ ΑΛΛΟΥ…

  ΑΜΑ ΔΗΛ ΒΟΥΛΩΣΕΙ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΤΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΝΑ ΠΕΤΑΞΟΥΜΕ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΙ ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΑΛΙ ΘΑ ΜΠΟΥΚΩΣΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΚΛΕΙΣΕΙ !!!
  ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΠΑΛΙ ΦΤΑΙΕΙ ????… ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ Η Α Ι Τ Ι Α !!!!!!!!!!!!!!!! ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ .

  ΕΤΣΙ ΛΟΙΠΟΝ ΛΕΩ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΑ , ΝΑ ΜΗΝ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΤΙΠΟΤΑ…
  ΜΗΠΩΣ Ο ΑΪΝΣΤΑΙΝ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΠΕΙ ΟΤΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΣ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΓΝΩΣΗ …. ΚΑΙ ΑΠΕΣΥΡΕ ΤΙΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΟΥ …

  ΠΟΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΘΕΛΟΥΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΦΑΝΕΙΑ ???

  ΠΟΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΠΟΥ ΟΛΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ..?
  ΠΟΣΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΝΑΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ??
  ΠΟΣΑ ΛΑΘΗ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ???
  ΞΕΧΑΣΑΤΕ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ?? ΕΠΕΙΔΗ ΜΑΣ ΤΟ ΕΙΠΑΝ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΕΤΣΙ ΝΑ ΤΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΔΕΝ ΔΙΑΒΑΖΑΤΕ ΔΙΕΘΝΩΣ ΤΟΥΣ ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΕΙΣ ??
  ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΟΥ ΕΠΕΣΑΝ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ !!!!

  ΞΥΠΝΑΤΕ ΚΑΙ ΔΕΙΤΕ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ ΜΗΝ ΒΛΕΠΕΤΕ ΤΟ ΔΑΚΤΥΛΟ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΟΤΑΝ ΕΚΕΙΝΟΣ ΕΔΕΙΧΝΕ ΤΟΝ ΗΛΙΟ !!!!!!!!!

  ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΑΣ ΣΕ ΟΛΑ !!!!
  ΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΈΧΟΥΜΕ .
  ΜΥΑΛΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΝΑ ΜΗΝ ΣΤΕΡΗΣΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΣΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΓΕΝΝΑΙΕΣ ΓΙΑΤΙ ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΠΡΟΛΑΒΑΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΟΥΝ …

  Ε Π Ι Τ Ε Λ Ο Υ Σ Ξ Υ Π Ν Η Σ Τ Ε !!!!!!

 4. ΙΩΑΚΕΙΜ

  «ΜΕΡΙΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΨΕΙΣ ΑΠΛΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ Η ΔΕΝ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΤΣΕΠΗ !!! ΤΟΤΕ ΚΑΝΕΙΣ ‘ΜΟΚΟ’ ΟΠΩΣ ΛΕΓΑΜΕ ΜΙΚΡΟΙ.»

  Παλια ελεγαν πως η επικάλυψη κοπρανων αρσενικης χηνας νυχτα με πανσελινο στο κεφαλι θεραπεύει την αλωπεκια… Το να εισαι ανοιχτος όπως λες καταντάς αφελης και αυτό εκμεταλλεύεται απο επιτήδειους που σου πουλανε από βοτανα και σκονες μεχρι και μουσικη η οποια θεραπευει τον καρκινο.

 5. ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΣΧΟΛΙΟ !!! ΘΥΜΑΣΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΕΡΔΙΣΕ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΛΛΑ ΟΠΩΣ ΑΝΕΦΕΡΑΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΓΙΝΑΝ ΚΑΛΑ ΑΣΧΕΤΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΧΛΕΥΑΣΑΝ ,,,, ΚΑΙ ΞΑΦΝΙΚΑ ΒΡΕΘΗΚΕ ΝΕΚΡΟΣ !!!!
  ΕΚΑΝΑΝ ΛΕΕΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ‘ΝΕΡΟ ΤΟΥ ‘ ΚΑΙ ΒΡΗΚΑΝ ΜΙΑ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ !!! ΣΤΟΝ ΑΓΙΑΣΜΟ ΤΙ ΒΡΗΚΑΝ ??? ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΤΟΥΣ ΤΟ ΑΔΕΙΟ ΤΙ ΒΡΗΚΑΝ ???
  »’Ο ΝΟΩΝ ΝΟΗΤΩ »’

 6. ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΞΕΡΩ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΓΕΛΟΙΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΤΟΥΣ. ΠΟΛΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΕΧΟΥΝ ΠΕΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ‘ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ’ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΑΛΛΑ EΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΑΝ Η ΧΛΕΥΑΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ !!!! ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΤΟΥΣ. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΩ ΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ ΕΙΤΕ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΟΤΑΝ ΑΚΟΜΑ ΠΗΓΑΙΝΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΙΧΕ ΒΓΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΚΑΙ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΓΕΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΙ ( Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ( ΝΕΑ ΔΟΝΤΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ. ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ???? ΟΤΑΝ ΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ ΒΓΗΚΕ ΚΑΙ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΕΙ ΜΗΧΑΝΗ ΠΟΥ ΚΑΕΙ ΝΕΡΟ ΠΟΥ ΠΗΓΕ ΑΥΤΟΣ ??? ΑΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΗΔΗ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΣΤΑ ΜΑΧΗΤΙΚΑ !!!!
  ΒΓΗΚΕ ΕΝΑΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΙ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΜΕ ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΚΑΝΕΙ ΚΑΛΟ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ … ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑΣΑΝ ΦΡΑΠΕΛΙΑ !! ΧΛΕΥΑΣΤΙΚΑ ΚΟΡΟΙΔΕΥΤΙΚΑ …ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΟΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙ Η ΠΙΚΡΑΔΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΔΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ??? ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΗΞΕΡΑΝ ΕΚΑΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΟΥΝ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ ?
  ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΧΡΟΝΙΑ ΑΛΛΑ ΟΙ ‘ΕΙΔΙΚΟΙ’ ΕΙΧΑΝ ΒΓΑΛΕΙ ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΝΑ ΜΟΝΟ ΒΡΑΔΥ …ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΤΡΕΧΑΛΑΣ !!
  ΜΗΠΩΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΟΤΙ ΟΙ ΧΗΜΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ( ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ) ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΛΟ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ?? ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ….ΠΟΥ ΞΕΡΟΥΝ !!! ΔΕΝ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΣΤΟΝ ΕAΥΤΟΝ ΤΟΥΣ Η ΣΕ ΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥΣ??? ΑΠΛΑ ΔΙΝΕΙ ΣΤΟΥΣ ‘ΕΙΔΙΚΟΥΣ’ ΕΝΑ ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΔΟΛΑΡΙΑ ΚΕΡΔΟΣ !!!
  ΜΗΠΩΣ Ο RIFE ΟΤΑΝ ΤΟ 1950 ΠΟΥ ΕΒΓΑΛΕ ΜΙΑ ‘ΜΗΧΑΝΗ’ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΕ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΕΙΣ ΣΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΣΤΑΔΙΟ …. ΔΕΝ ΕΠΑΘΕ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΥΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ??? ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΘΗΚΑΝ ΟΛΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ !!!
  ΜΗΠΩΣ Η HULDA KLARK ΔΕΝ ΜΙΛΗΣΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ??? ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΗΚΕ ΝΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ … ΖΩΝΤΑΝΗ !!!!
  ΟΠΟΙΟΣ ΑΠΛΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΗΛΙΘΙΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΙΚΡΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΟΥ ΘΥΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΜΑΝΑ ΜΟΥ ΠΟΥ ΛΕΕΙ «»ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΤΑ ΦΤΑΝΕΙ ΤΑ ΚΑΝΕΙ ΚΡΕΜΑΣΤΑΡΙΑ «»
  ΞΥΠΝΑΤΕ !!! ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΜΥΑΛΟ OPEN MIND ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΧΑΣΕΤΕ ΓΙΑΤΙ ΑΛΛΟΙ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΣΑΣ…..
  ΓΙΑΤΙ ΤΟΣΟΣ ΑΚΟΜΗ ‘ΠΟΛΕΜΟΣ’ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΝΩΣΗ ?? ΕΚΑΝΑΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΙΔΑΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΣΙ ?? ΑΠΛΑ ΤΟ ΑΠΕΡΡΙΨΑΝ !! »’ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ»» ΤΗΣ ΒΛΑΚΕΙΑΣ. ΔΙΑΒΑΖΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΓΙ’ΑΥΤΟ ΟΤΙ ΓΙΑ ΧΑΡΙΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΑΝ ΜΙΑ ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΗ ΜΟΝΟ ΜΕ ΥΠΝΩΣΗ ΜΑ ΟΛΑ ΤΑ ‘ΘΑΥΜΑΤΑ’ ΚΑΙ ΕΙΠΑΝ ΑΠΛΑ ΟΤΙ ΘΑ ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΣΟΥΜΕ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΙΠΑΝ ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΠΡΟΣΕΧΕΙ ΑΙΩΝΑ… ΣΑΣ ΕΙΠΑ ΟΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΓΡΑΨΩ ΑΠΕΙΡΑ ΤΕΤΟΙΑ !! ΑΛΛΑ ΘΑ ΚΟΥΡΑΣΩ !!
  ΕΤΣΙ ΛΟΙΠΟΝ Η ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΜΑΣ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΟΜΟΙΟ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΟΜΟΙΟ ΚΑΙ ΑΣΕ ΤΙΣ ΤΡΙΧΕΣ ΠΟΥ ΛΕΝΕ !!
  ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΑΓΙΑΣΜΟ ? ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟ !!!
  ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΘΕΟΣΕΒΟΥΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ ΟΤΑΝ ΜΕΡΙΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΨΕΙΣ ΑΠΛΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ Η ΔΕΝ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΤΣΕΠΗ !!! ΤΟΤΕ ΚΑΝΕΙΣ ‘ΜΟΚΟ’ ΟΠΩΣ ΛΕΓΑΜΕ ΜΙΚΡΟΙ.
  ΔΕΝ ΑΚΟΥΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΟΣΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΤΩΡΑ!! ΦΑΝΤΑΣΟΥ ΣΕ ΜΕΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ…..!!!! ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΟΥΝ ΕΚΑΝΑΝ 8 – 10 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΕΝΤΟΥΤΟΙΣ ΤΑ ΑΠΕΣΥΡΑΝ ΓΙΑΤΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΑΝ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ…
  ΤΩΡΑ ΛΟΙΠΟΝ ΠΟΤΕ ΠΡΟΛΑΒΑΝ ΚΑΙ ΤΑ ΔΟΚΙΜΑΣΑΝ ?? ΑΠΛΑ ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΑ ΕΝΩ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΝ ΔΕΝ ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ. ΑΥΤΑ ΤΑ ΛΙΓΑ ΓΙΑΤΙ ΕΧΩ ΝΑ ΓΡΑΨΩ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΒΙΒΛΙΟ !!!! ΑΝ ΣΥΝΕΧΙΣΩ…

 7. Όταν προσπαθείς να μετρήσεις το βάρος σε μέτρα ή το ύψος σε κιλά δεν θα μπορέσεις να μετρήσεις τίποτα.Έτσι όταν προσπαθείς να αποδείξεις αν η Ομοιοπαθητική δουλεύει ή όχι με μελέτες συμβατικής Ιατρικής σίγουρα δεν θα καταφέρεις τίποτα!Πρέπει να έχουμε όλοι μας ανοικτό μυαλό για να προοδεύσουμε σαν άνθρωποι σε όλα τα επίπεδα..αλλιώς θα ήμασταν ακόμα πάνω στα δέντρα ή θα πιστεύαμε ότι η Γη είναι επίπεδη. Δυστυχώς στην Ελλάδα κάθε κομπογιαννίητς δηλώνει Ομοιοπαθητικός με αποτέλεσμα μαζί με τα ξερά να καίγονται και τα χλωρά! Η Ομοιοπαθητική είναι Ιατρική πράξη και εναλλακτική μορφή θεραπείας αλλά όχι διάγνωσης. Αυτό σημαίνει ότι μόνο ένας Ιατρός μπορεί να την εξασκήσει γιατί μόνο αυτός μπορεί να διαγνώσει αρχικά την πάθηση, αποφασίζοντας μετά αν επιδέχεται συμβατική θεραπεία ή Ομοιοπαθητική θεραπεία.

 8. Ήθελα πολύ η ομοιοπαθητική να είναι μία εναλλακτική μορφή θεραπείας, όμως δυστυχώς, δεν είναι.
  Οι επιβεβαιωμένες θεραπείες σίγουρα έχουν τις ρίζες τους στο Placebo, όπως και εκείνα τα ελάχιστα «θαύματα», που δεν είναι απάτη, στην αυθυποβολή!

 9. Νομίζω πως το φαινόμενο της αυθυποβολής είναι ισχυρότερο από όσο νομίζουμε.
  Σίγουρα χρήζει περαιτέρω μελέτης η συγκεκριμένη μέθοδος «θεραπείας», αλλά είναι ακόμη νωρίς να λέμε πως υπάρχουν βάσιμα αποτελέσματα και ακόμη πιο νωρίς για να πωλούνται «φάρμακα» που απευθύνονται σε ασθενείς.
  Θα πρέπει να δοκιμαστούν πρώτα με άλλους τρόπους (εθελοντές ασθενείς π.χ.) και αφού είναι 100% σίγουρο ότι κάποιος θεραπεύεται να βγει στην κυκλοφορία το τελικό προϊόν .
  Βέβαια δεν θα παραλείψω να αναφέρω το μεγάλο θετικό της ομοιοπαθητικής από την άποψη πως ο ασθενής έχει κάποιον που πραγματικά ασχολείται με το πρόβλημα υγείας του (πράγμα που στην κλασσική ιατρική δεν γίνεται τόσο συχνά).
  Τέλος θα έλεγα πως η ομοιοπαθητική (με βάση τα στοιχεία που βρήκα) μπορεί να βοηθήσει σε κάτι αυτοϊάσιμο αλλά όχι σε κάποια σοβαρή ασθένεια όπως τον καρκίνο.

 10. Ένα άλλο επιχείρημα που αμφισβητεί την αξία της διαδικασίας «δυναμοποίησης» είναι ότι κατά τη δυναμοποίηση μέσα στο νερό μπορεί να βρίσκονται (και όντως βρίσκονται, ακόμη και στο πιο καθαρό απεσταγμένο νερό) ίχνη άλλων ουσιών, πέραν της δραστικής ουσίας που θέλουμε να δυναμοποιήσουμε. Πώς λοιπον ξέρει το νερό ότι πρέπει να δυναμοποιηθεί μόνον η Τάδε ουσία που εμείς βάλαμε στο νερό, και οχι η Δείνα ουσία που βρέθηκε τυχαία εκεί μέσα; (έστω και σε απειροελάχιστα ίχνη να βρέθηκε, σύμφωνα με την ίδια τη θεωρία της ομοιοπαθητικής, θα πρέπει να έχει επίδραση).

  Έχω να παρατηρήσω πάντως ότι η ομοιοπαθητική χαίρει μεγάλης εκτίμησης από πολλούς και πολύ σοβαρούς ανθρώπους, και εφαρμόζεται από πολλούς γιατρούς με σπουδές κλασσικής ιατρικής. Έχει πολύ μεγαλύτερο κύρος από άλλες εναλλακτικές μεθόδους θεραπείας. Δεν ξέρω αν αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έχει κάποια βάση και κάποια παρατηρήσιμα αποτελέσματα ή αν όλοι αυτοί οι γιατροί παραμυθιάζονται (το πιθανότερο), το αποτέλεσμα όμως είναι κατά τη γνώμη μου ότι αποκτά μεγαλύτερη θεραπευτική δύναμη. Όσο πιο αξιόπιστο και έγκυρο μοιάζει κάτι, τόσο βαθύτερα το πιστεύει ο ασθενής, τόσο ισχυρότερη είναι η πεποίθηση ότι θα τον θεραπεύσει, και τόσο καλύτερα θεραπευτικά αποτελέσματα θα έχει τελικά.

  Αν το καλοσκεφτείς, δεν είναι τόσο εύκολο να σερβίρεις ένα πραγματικά καλό Placebo!

 11. Ο Richard Bandler, ιδρυτής του NLP (neurolingustic programming) και μέγας πλακατζής, θέλοντας να μιλήσει για την επίδραση των πεποιθήσεων πάνω μας, είπε σε μια διάλεξή του τα εξής:

  «Ζητήσαμε την άδεια από τον ΕΟΦ να κυκλοφορήσουμε το φάρμακο Placebo, σκέτο νερό με ζάχαρη. Υπάρχουν ήδη εκατομμύρια μελέτες που δείχνουν την αποτελεσματικότητά του σε όλες τις ασθένειες! Μας αρνήθηκαν όμως, με την αιτιολογία ότι μόλις ο κόσμος καταλάβει περί τίνος πρόκειται, το φάρμακό μας θα πάψει να έχει επίδραση. Τότε εγώ τους είπα ότι αν συμβεί αυτό, θα κυκλοφορήσουμε νέο σκεύασμα, με τη λεζάντα «Νέο βελτιωμένο Placebo! Έξι φορές πιο αποτελεσματικό από το παλιό!» »

  Εγώ, ειλικρινά πιστεύω ότι θα λειτουργούσε!

Τα σχόλια έχουν κλείσει.