Όλη μας η ζωή σε 4 μπουκάλια /Life in 4 bottles

Από τη γέννηση μέχρι το θάνατο..

From birth to death..