Παιδική κακοποίηση / Child abuse

Μερικά παιδιά θα προτιμούσαν να έχουν ζώα ως γονείς..