Περί ανασκαφών στο Αρχοντικό Πέλλας

Κατά τη φετινή σωστική ανασκαφική έρευνα στο Δυτικό νεκροταφείο του Αρχοντικού Πέλλας υπό τη διεύθυνση των αρχαιολόγων της ΙΖ΄ ΕΠΚΑ Παύλου και Αναστασίας Χρυσοστόμου ήρθαν στο φως ακόμα σαράντα τρεις τάφοι από τους οποίους οι τέσσερις ήταν της εποχής του σιδήρου (β΄ μισό του 7ουαι.-580 π.Χ.), οι τριάντα μία ταφές των αρχαϊκών χρόνων (580-480 π.Χ.) και οι οκτώ των κλασικών-πρώιμων ελληνιστικών χρόνων (480-279 π.Χ.). Από τις ταφές των κλασικών και πρώιμων ελληνιστικών χρόνων εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είναι αυτή του κοριτσιού του πρώιμου ελληνιστικού τάφου Τ 714, που συνοδευόταν με χάλκινο επίχρυσο στεφάνι, τρία πήλινα αγγεία, ένα χάλκινο κάνθαρο και μια μοναδική πήλινη κεφαλή φυσικού μεγέθους της νεκρής, εξαιρετικής τέχνης.

Τα αποτελέσματα της ανασκαφής 2000-2008:

Οι ταφές που ερευνήθηκαν στο Δυτικό νεκροταφείο κατά την περίοδο 2000-2008 σε μια έκταση δέκα στρεμμάτων (το 5% της συνολικής έκτασής του) ανέρχονται στις εννιακόσιες δεκαπέντε. Από αυτές οι διακόσιες τριάντα μία είναι της ύστερης εποχής του σιδήρου, οι τετρακόσιες σαράντα μία των αρχαϊκών χρόνων και οι διακόσιες τριάντα έξη των κλασικών και των πρώιμων ελληνιστικών χρόνων, ενώ άλλες εφτά θεωρούνται αδιάγνωστες. Η αναλογία των ταφών και το είδος των ευρημάτων υποδηλώνουν τη δημογραφική και οικονομική ακμή του οικισμού κυρίως κατά τα αρχαϊκά χρόνια. Οι νεκροί ενταφιάζονταν σε λακκοειδείς κυρίως τάφους κατά οικογενειακές συστάδες και γένη, που ορίζονταν από ενδιάμεσα κενά και εξυπηρετούνταν από δρόμους.

Οι συστάδες περιλάμβαναν διαχρονικές ταφές των ίδιων κοινωνικών ομάδων, που χρονολογούνται από την ύστερη εποχή του σιδήρου έως και τα πρώιμα ελληνιστικά χρόνια (7ος-279 π.Χ.). Οι συστάδες διαφοροποιούνται μεταξύ τους όχι μόνο ως προς τον πλούτο ή την ένδεια των κτερισμάτων, αλλά και προς το είδος, τον αριθμό και την υπεροχή ή όχι των εγχώριων ή επείσακτων αντικειμένων.

Η διαφοροποίηση στα μεγέθη των ορυγμάτων των αρχαϊκών τάφων συνδυάζεται και με σημαντικότερη κτέριση των νεκρών, που ήταν τοποθετημένοι εκτάδην σε ξύλινες σαρκοφάγους. Οι ταφές των επιφανών νεκρών συνήθως προστατεύονταν με φράγματα λίθων. Oι πρωτογενείς ή δευτερογενείς καύσεις και οι εγχυτρισμοί, καθώς και οι ανακομιδές είναι περιορισμένες, ενώ σπάνια παρατηρούνται διπλές ταφές. Οι γυναίκες ήταν θαμμένες με την κεφαλή στα ανατολικά, στα βόρεια ή στα νότια (ποτέ στα δυτικά), ενώ οι άνδρες με την κεφαλή στα δυτικά, στα βόρεια ή στα νότια (ποτέ στα ανατολικά).

Οι ανδρικές ταφές:

Στις ανδρικές ταφές κυριαρχεί η σιδηροφορία, γνωστή επίσης κατά το ίδιο χρονικό διάστημα στους Ηπειρώτες και στους Θεσσαλούς. Οι διαφοροποιήσεις στον αριθμό των όπλων, αλλά και των υπολοίπων κτερισμάτων, κατατάσσουν τις ένοπλες ταφές σε τέσσερις κατηγορίες:

  • Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται οι πολεμιστές με λόγχες και μαχαίρια, οι οποίοι κτερίζονται επιπλέον με πήλινα αγγεία.
  • Στη δεύτερη κατηγορία, στις λόγχες και τα μαχαίρια προστίθεται το ξίφος και εκτός από τα πήλινα αγγεία συμποσίου και αρωμάτων σε μεμονωμένα παραδείγματα εμφανίζονται πήλινα ειδώλια και χάλκινα αγγεία (φιάλη, λέβητας και οινοχόη) και κοσμήματα, που είναι συνήθως περόνες χάλκινες ή σιδερένιες, καθώς και χρυσά επιστόμια.
  • Στην τρίτη κατηγορία, εκτός από την αυξημένη ποσοτική παρουσία κτερισμάτων κάθε κατηγορίας, ο πολεμιστής συνοδευόταν επιπλέον με χάλκινο κράνος και χρυσό επιστόμιο. Μερικοί έφεραν χρυσά «εποφθάλμια» και μόνο τρεις χρυσό στέμμα.  Τα όπλα, ο δερμάτινος θώρακας, τα ενδύματα και τα υποδήματα των πολεμιστών ποικίλλονταν με έκτυπα χρυσά ελάσματα, ειδικά κατασκευασμένα για την ταφική χρήση.
  • Οι ανδρικές ταφές της τέταρτης κατηγορίας (πρόκειται για υψηλόβαθμους στρατιωτικούς αξιωματούχους) συνοδεύονταν με πλήρη αμυντικό και επιθετικό εξοπλισμό (ασπίδα, κράνος, ξίφος ή ξίφη, αιχμές δοράτων και μαχαίρια). Εκτός των άλλων πολυπληθών κτερισμάτων συνοδεύονταν με χρυσό προσωπείο (Εικ. 6).

Οι γυναικείες ταφές:

Οι πλούσιες γυναίκες έφεραν χρυσά στέμματα ή χρυσά, δερμάτινα ή υφασμάτινα με επικολλημένους χρυσούς ρόδακες ταινιωτά διαδήματα, χρυσoύς σφηκωτήρες, χρυσές «σύριγγες», χρυσά ενώτια (ταινιωτά με άνθος στο άκρο τους ή αργυρά σχήματος ωμέγα), καθώς και χρυσά προσωπεία. Το στόμα των γυναικών καλυπτόταν με χρυσό επιστόμιο, στις περιπτώσεις που δεν υπήρχε προσωπείο. Σε μερικές ταφές, η παρουσία του χρυσού επιστομίου, αλλά και του χρυσού ομοιώματος οφθαλμών με διακόσμηση οφθαλμών ή ροδάκων επιβεβαιώνουν ότι αυτά υποκαθιστούσαν τα προσωπεία.

Τα περιδέραια στις πλούσιες ταφές κατασκευάζονται από χρυσές, αργυρές, κεχριμπαρένιες, φαγεντιανές ή γυάλινες χάντρες. Τα χρυσά ή αργυρά περίαπτα είναι σφαιρικά, κωνικά, κυλινδρικά, πυραμιδωτά, αγγειόσχημα κτλ. Τα ενδύματα διακοσμούνταν με χρυσά, αργυρά, χάλκινα, σιδερένια και οστέινα κοσμήματα (αλυσίδες, περόνες, πόρπες, ρόδακες, ταινίες και ελάσματα), με γυάλινες και φαγεντιανές χάντρες, τα χέρια με βραχιόλια και δακτυλίδια, ενώ τα υποδήματα χρυσούς ρόδακες και ελάσματα.

Τύποι εγχώριοι, αλλά και ιωνικοί, σαμιακοί, ροδιακοί και άλλων εργαστηρίων εκπροσωπούνται στο μεγάλο αριθμό των πήλινων ειδωλίων (θεοτήτων, ανδρικών και γυναικείων μορφών, σειρήνων, ζώων και πουλιών). Τα φαγεντιανά ειδώλια (θεοτήτων, ανθρώπινων μορφών και ζώων), αλλά και τα γυάλινα αγγεία είναι ροδιακής ή ανατολικής προέλευσης. Τα πήλινα αγγεία, παλαιά σχήματα, όπως οι πρόχοι, οι κανθαροειδείς κοτύλες και οι οινοχόες εμφανίζονται συχνά, και γενικότερα ιδιαίτερη δυναμική εμφανίζει η εγχώρια κεραμική και σε άλλα σχήματα (λέβητες, κρατήρες, υδρίες, πρόχοι, λεκάνες, κάνθαροι, κύπελλα, εξάλειπτρα, καρχήσια και άλλα).

Μεγάλος αριθμός αγγείων έχει εισαχθεί από τα νησιά του Αιγαίου και των παραλιακών μικρασιατικών πόλεων (συμποτικά αγγεία, όπως κρατήρες, αμφορείς, οινοχόες, μπούκερο οινοχοϊσκες, κύλικες και φιάλες, ιωνικές κύλικες, χιακοί κάλυκες, αγγεία για αρώματα, όπως αρύβαλλοι, εξάλειπτρα, αλάβαστρα κ.ά.). Μελανόμορφοι αττικίζοντες αμφορείς και κρατήρες με ζώα και πουλιά ή με φυτική διακόσμηση είναι προϊόντα εργαστηρίων της Χαλκιδικής. Πολυπληθή είναι τα αγγεία από την Αθήνα (αμφορείς και αμφορίσκοι, αλάβαστρα, κύλικες, σκύφοι, καρποδόχοι, λεκανίδες, λήκυθοι, πλημοχόες, οινοχόες και οινοχοϊσκες, υδρίσκες κ.ά.) και την Κόρινθο (κρατήρες, κοτύλες, εξάλειπτρα, αμφορίσκοι, αρύβαλλοι, οινοχόες, πυξίδες κ.ά.).

Τα χάλκινα αγγεία (λέβητες, οινοχόες, πρόχοι, εξάλειπτρα, υδρίες, κάνθαροι, κύλικες, λεκανίδες, πυξίδες, φιάλες και σκύφοι) είναι κατασκευασμένα από περιοδεύοντες τεχνίτες ή εισαγμένα από την Κόρινθο. Εξαιρετικής τέχνης είναι οι επίχρυσες αργυρές ομφαλωτές φιάλες, αλλά και οι χάλκινες επάργυρες.

Τα μεταλλικά ομοιώματα επίπλων, σκευών και αγροτικών αμαξών (οι δίτροχες στους άνδρες και οι τετράτροχες στις γυναίκες) συναντώνται στις πλούσιες ταφές της τρίτης και της τέταρτης κατηγορίας, όπως τα μαχαίρια και οι «μίτρες».

Η ισχυρή πίστη για τη μεταθανάτια ζωή και την αναγέννηση βρίσκεται πίσω από την ταφική χρήση των χρυσών προσωπείων, των στεμμάτων, των διαδημάτων, των «εποφθαλμίων», των επιστομίων, των χειροκτίων, των ταινιών και των ελασμάτων, καθώς και των άλλων κτερισμάτων.

Το είδος, η ποσότητα και η ποιότητα των κτερισμάτων πιστοποιούν τα ταφικά έθιμα, το φύλο, τις οικονομικές δυνατότητες και την κοινωνική θέση των νεκρών. Αποτελούν δηλαδή τεκμήρια υψηλού βιοτικού επιπέδου και προσωπικού-κοινωνικού κύρους. Ο νεκρός ενταφιάζεται βάσει ενός τελετουργικού, που πιστοποιεί πυραμιδωτή κοινωνική οργάνωση.

Ορισμένοι πολεμιστές εντυπωσιάζουν με τα σύμβολα της υπεροχής τους και την τεχνολογία του οπλισμού τους, αποτελώντας εξαιρετικά παραδείγματα ταφών της αρχαϊκής περιόδου στο μακεδονικό χώρο, που μαζί με τις πλούσιες γυναικείες υποδεικνύουν τον ηρωικό χαρακτήρα και τον ηγετικό ρόλο ορισμένων οικογενειών της στρατιωτικής αριστοκρατίας του Αρχοντικού, που ήλεγχαν και ρύθμιζαν την ανταλλαγή των αγαθών, ασκώντας ένας είδος οικονομικής εξουσίας, ικανής να αποδώσει εξαιρετικά πλούσια αγαθά πολιτισμού.

Ο οικισμός του Αρχοντικού

Ο οικισμός του Αρχοντικού, που βρίσκεται σε απόσταση 5 χλμ. από την Πέλλα και 10 χλμ. από τον Αξιό, κατοικείται από την αρχαιότερη νεολιθική περίοδο (6η χιλιετία) έως και τα υστεροβυζαντινά χρόνια (14ος αι.). Κατά τη διάρκεια των προϊστορικών και των ιστορικών χρόνων έως και το τέλος του 5ου αι. π.Χ., όταν η Πέλλα επιλέχθηκε από τον βασιλιά Αρχέλαο (τέλος 5ου αι. π.Χ.) ως νέα πρωτεύουσα της Μακεδονίας, αποτελούσε τη σημαντικότερη πόλη της βόρειας Βοττιαίας (περιοχή μεταξύ των ποταμών Αξιού και Λουδία).

Το αστικό αυτό κέντρο, το όνομα του οποίου δεν έχει ακόμα πιστοποιηθεί επιγραφικά, ήταν ιδρυμένο στο μέσο της εύφορης περιοχής της βόρειας Βοττιαίας (της χώρας των βουκόλων), πάνω στο σταυροδρόμι των βασικών οδικών αξόνων της Κάτω Μακεδονίας και κοντά στην τότε ακτογραμμή του Θερμαϊκού Κόλπου, αποτελώντας νευραλγικό σημείο ελέγχου και ορμητήριο των Αργεάδων Μακεδόνων με επικεφαλής τους Τημενίδες.

Η χρονολόγηση των παλαιότερων τάφων των ταφικών συστάδων του δυτικού νεκροταφείου του Αρχοντικού πιστοποιεί ότι η εγκατάσταση των Μακεδόνων στην περιοχή είχε γίνει ήδη στο β΄ μισό του 7ου π.Χ. Οι παλαιότεροι αρχαϊκοί τάφοι των νεκροταφείων του Αρχοντικού και των άλλων αστικών κέντρων (Αιγών, Βέροιας, Μίεζας, Έδεσσας) της Κάτω Μακεδονίας με προϊόντα τέχνης από τη Χαλκιδική, τη νότια Ελλάδα, τα νησιά του Αιγαίου και την Ιωνία χρονολογούνται γύρω στο 580 π.Χ. Υπάρχει δηλαδή άνοιγμα της μακεδονικής αγοράς και της οικονομίας από την αρχή της βασιλείας του Αλκέτα, πατέρα του Αμύντα Α΄.

Μετά από αυτό το χρονικό όριο επιβεβαιώνεται η πρόσβαση του πληθυσμού σε σταθερά μεγάλες ποσότητες ειδών πολυτελείας και πρώτων υλών, πιστοποιώντας την ανάπτυξη στη μακεδονική κοινωνία πολυσύνθετων μορφών οργάνωσης. Η απόκτηση τέτοιων αγαθών προϋποθέτει πρόσβαση σε νέες πηγές πλούτου (εδάφη, μεταλλεία, εμπόριο κτλ.), παραγωγή πλεοναζόντων προϊόντων και πολιτική οργάνωση με την ενίσχυση και εδραίωση της δυναστείας των Τημενιδών. Η πρώιμη επέκταση των Μακεδόνων (από το 650 π.Χ. και μετά), οφείλεται στη στρατιωτική οργάνωση της μακεδονικής κοινωνίας και κατά συνέπεια της δημιουργίας του πυρήνα του εθνικού στρατού («της εταιρικής ίππου, της οπλιτικής φάλαγγας καί του ψιλου πεζικού»).

Το χρυσό προσωπείο και το χάλκινο κράνος του πολεμιστή είναι ένα από τα πρόσφατα ευρήματα της έρευνας στο Δυτικό νεκροταφείο του Αρχοντικού Πέλλας όπου ανασκάπτει εδώ και οκτώ χρόνια η ΙΖ Εφορεία Αρχαιοτήτων. Αποκαλύφθηκε μαζί με τις 43 ταφές που χρονολογούνται από την εποχή του σιδήρου έως τα πρώιμα Eλληνιστικά Xρόνια. Ο απολογισμός της οκταετούς έρευνας, πάντως, έφερε στο φως πολλά περισσότερα. Συνολικά 915 ταφές με ανεκτίμητους θησαυρούς: χρυσά αντικείμενα, όπλα και εντυπωσιακά κοσμήματα. Κυρίως όμως έδειξε ότι όλα αυτά αποτελούν τεκμήρια υψηλού βιοτικού επιπέδου. Μαρτυρούν τον ηρωικό χαρακτήρα και τον ηγετικό ρόλο ορισμένων οικογενειών της στρατιωτικής αριστοκρατίας της περιοχής, που ήλεγχαν και ρύθμιζαν την ανταλλαγή των αγαθών από τα αρχαϊκά κιόλας χρόνια. Πιστοποιούν την ανάπτυξη πολυσύνθετων μορφών οργάνωσης στη μακεδονική κοινωνία.

Ευρήματα – τεκμήρια υψηλού βιοτικού επιπέδου στην Πέλλα

Ο χρυσός των Μακεδόνων δεν έχει τέλος. Μετά τις Αιγές σειρά έχει η Πέλλα. Χρυσά στεφάνια, ανεκτίμητα εντυπωσιακά κοσμήματα, αγγεία και όπλα, ήρθαν πάλι στο φως. Ταφές γυναικείες και ανδρικές που ο πλούτος τους αποκαλύπτει τις οικονομικές δυνατότητες και την κοινωνική θέση των νεκρών. Αποτελούν δηλαδή τεκμήρια υψηλού βιοτικού επιπέδου, προσωπικού-κοινωνικού κύρους, μαρτυρούν τον ηρωικό χαρακτήρα και τον ηγετικό ρόλο ορισμένων οικογενειών της στρατιωτικής αριστοκρατίας του Αρχοντικού Πέλλας, που ήλεγχαν και ρύθμιζαν την ανταλλαγή των αγαθών. Από τα αρχαϊκά κιόλας χρόνια.
Τα νεώτερα που αποκάλυψε η φετινή σωστική έρευνα στο Δυτικό νεκροταφείο του Αρχοντικού Πέλλας υπό τη διεύθυνση των αρχαιολόγων της ΙΖ΄ ΕΠΚΑ Παύλου και Αναστασίας Χρυσοστόμου ήταν 43 ταφές που χρονολογούνται στην εποχή του σιδήρου, των αρχαϊκών χρόνων και των κλασικών-πρώιμων ελληνιστικών χρόνων. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είναι αυτή του κοριτσιού του πρώιμου ελληνιστικού τάφου Τ 714, που συνοδευόταν με χάλκινο επίχρυσο στεφάνι, πήλινα αγγεία, χάλκινο κάνθαρο και μια μοναδική πήλινη κεφαλή φυσικού μεγέθους της νεκρής, εξαιρετικής τέχνης!

Απολογισμός οκταετίας

Στις ανδρικές ταφές ξεχώρισαν αυτές πολεμιστών που συνοδεύονταν με χάλκινο κράνος, σιδερένια όπλα, σιδερένια ομοιώματα αγροτικής άμαξας, επίπλων κ.ά. ενώ στις γυναικείες τα χρυσά κοσμήματα.
Συνολικά, η ΙΖ΄ εφορεία αποκάλυψε τα τελευταία οκτώ χρόνια 915 ταφές που καταλαμβάνουν έκταση δέκα στρεμμάτων (το 5% της συνολικής έκτασής του). Οι 231 είναι της ύστερης εποχής του σιδήρου, οι 441 των αρχαϊκών χρόνων και οι 265 των κλασικών και των πρώιμων ελληνιστικών χρόνων, ενώ άλλες εφτά θεωρούνται αδιάγνωστες. Η αναλογία των ταφών και το είδος των ευρημάτων υποδηλώνουν τη δημογραφική και οικονομική ακμή του οικισμού κυρίως κατά τα αρχαϊκά χρόνια. Οι νεκροί ενταφιάζονταν σε λακκοειδείς κυρίως τάφους κατά οικογενειακές συστάδες και γένη, οι γυναίκες ήταν θαμμένες με την κεφαλή στα ανατολικά, βόρεια ή νότια (ποτέ στα δυτικά), ενώ οι άνδρες ποτέ ανατολικά.
Στις ανδρικές ταφές κυριαρχεί η σιδηροφορία, γνωστή σε Ηπειρο και Θεσσαλία, χωρίζονταν σε κατηγορίες με εντυπωσιακότερες όλων, των υψηλόβαθμων στρατιωτικών αξιωματούχων.
Ο οικισμός του Αρχοντικού, κατοικείται από την αρχαιότερη νεολιθική περίοδο (6η χιλιετία) έως και τα υστεροβυζαντινά χρόνια (14ος αι.). Κατά τη διάρκεια των προϊστορικών και των ιστορικών χρόνων έως και το τέλος του 5ου αι. π.Χ., όταν η Πέλλα επιλέχθηκε από τον βασιλιά Αρχέλαο ως νέα πρωτεύουσα της Μακεδονίας, αποτελούσε τη σημαντικότερη πόλη της βόρειας Βοττιαίας (περιοχή μεταξύ των ποταμών Αξιού και Λουδία).
Συμπεράσματα
Η χρονολόγηση ταφικών συστάδων πιστοποιεί ότι η εγκατάσταση των Μακεδόνων στην περιοχή είχε γίνει ήδη στο β΄ μισό του 7ου π.Χ.
Οι παλαιότεροι αρχαϊκοί τάφοι του Αρχοντικού και των άλλων αστικών κέντρων (Αιγών, Βέροιας, Μίεζας, Εδεσσας) της Κάτω Μακεδονίας, δείχνουν άνοιγμα της μακεδονικής αγοράς και της οικονομίας από την αρχή της βασιλείας του Αλκέτα, πατέρα του Αμύντα Α΄.

http://www.otenet.gr/portal/portal/info/news/greeknews/macedonia_thrace;jsessionid=63E81DC03A11B381326D274BE21952F1.tomcat2?media-type=html&user=anon&js_panename=macedonia_thrace&action=portlets.PsmlPortletAction&eventsubmit_doview=1277799

http://www.makthes.gr/index.php?name=News&file=article&sid=8706&theme=Printer

Οι παρενέργειες της σύγχρονης διατροφής

Τέσσερις στους δέκα Έλληνες ταλαιπωρούνται από καούρες και δυσπεψία, που είναι τα πλέον χαρακτηριστικά συμπτώματα της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης, μιας νόσου που λαμβάνει απειλητικές διαστάσεις πλέον στην χώρα μας λόγω του σύγχρονου τρόπου ζωής και…διατροφής.

Μάλιστα, έξι στους  δέκα  «συμβιώνουν» με την πάθηση για όλη τους την ζωή με όλες τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει αυτό στην καθημερινότητά τους. Ενδεικτικά, το 80% των ασθενών αντιμετωπίζει προβλήματα ύπνου, το 50% υποφέρει από καούρες κατά τη διάρκεια της εργασίας του, ενώ το 40% δεν μπορεί να γυμναστεί. Πρόκειται για ορισμένα από τα πλέον «δύσπεπτα» στοιχεία σχετικής επιδημιολογικής μελέτης που εκπονήθηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Γαστρεντερολογίας και Διατροφής, και τα οποία παρουσιάστηκαν σήμερα σε συνέντευξη τύπου.

Οι ειδικοί έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου σε ό,τι αφορά την απειλή που σηματοδοτεί η νόσος της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης, αλλά παράλληλα παρουσίασαν τους παράγοντες που ενοχοποιούνται σημαντικά για την συχνή εμφάνιση της. Διατροφικές ατασθαλίες που τείνουν να γίνουν ο κανόνας του διαιτολογίου μας, όπως η μεγάλη κατανάλωση ανθρακούχων αναψυκτικών, καφέ, βαριών και λιπαρών γευμάτων, αλκοόλ και καυτερών τροφών επιδεινώνουν τα συμπτώματα της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης, όπως υπογράμμισαν. Καταλυτικό ρόλο, πρόσθεσαν, έχουν στην επέλαση της νόσου, η παχυσαρκία και το κάπνισμα.

Τί μας λέει ο ποιητής; Πως το 40% των Ελλήνων υποφέρει από το λάθος διατροφικό πρότυπο που έχουμε αποκτήσει τα τελευταία 40-50 χρόνια. Και σε αυτό φταίμε όλοι: από τους γονείς που δίνουν στα παιδιά τους σκουπίδια για τροφή (πίτσες, σάντουιτς με ανθυγιεινά κρέατα, αναψυκτικά με τεράστιες ποσότητες ζάχαρης και ανθρακικού) λες και είναι σκουπιδοτενεκέδες, από τους φοιτητές που τρώνε αηδίες γιατί «δεν έχουν χρόνο» (ενώ για κλάμπινγκ έχουν πάντα χρόνο), από τους φαντάρους που παραγγέλνουν έξω από το στρατόπεδο γιατί είναι «επιλεκτικοί» στο φαγητό, από τους εργαζόμενους που παραγγέλνουν στην δουλειά φαστ-φουντ (λες και δεν μπορείς να παραγγείλεις από εστιατόριο μια μερίδα κανονικού φαγητού) μέχρι τις μεγάλες ηλικίες που ενώ ξέρουν πως είναι ‘στην κόψη του ξυραφιού’ αυτοί συνεχίζουν να παίζουν με τη ζωή τους..

Μην καπνίζετε μπροστά στα παιδιά σας-και οι παθητικοί καπνιστ�ς κινδυνεύουν
Μην καπνίζετε μπροστά στα παιδιά σας-και οι παθητικοί καπνιστές κινδυνεύουν

Το τσιγάρο πάλι, μια συνήθεια που την πήραμε από τους Ινδιάνους της Αμερικής, έχει σαρώσει όλες τις ηλικίες ενώ εντύπωση μου κάνει πως πολλοί γονείς δεν καταλαβαίνουν πως το παιδί τους καπνίζει – ενώ υπάρχουν πολλές ενδείξεις γι’αυτό. Το καλό είναι πως έχουν απαγορευθεί οι διαφημίσεις καπνού στα ΜΜΕ.

Θυμάστε τον Marlboro Man? Π�θανε από καρκίνο..
Θυμάστε τον Marlboro Man? Πέθανε από καρκίνο..

Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, μια άλλη εξίσου θανατηφόρα συνήθεια, η οποία εκτός από διάφορες βλάβες εσωτερικών οργάνων βοηθά και στην παχυσαρκία, μιας και έχει την ιδιότητα να σταματά την καύση του λίπους όσην ώρα κυκλοφορεί μέσα στο αίμα. Σε αυτό προσθέστε και τις πολλές θερμίδες που περιέχει το αλκοόλ και έχετε ένα πανέμορφο «πακέτο» δημιουργίας ασθενειών που μπορεί να σε στείλει στον τάφο πριν την ώρα σου.

Καρκίνος στον πνεύμονα
Καρκίνος στον πνεύμονα

Μπορεί να τα ‘χω ξαναπεί (και θα τα ξαναπώ πολλές φορές) το σώμα μας είναι ο ναός μας ή αν θέλετε ο φορέας τη συνείδησής μας. Όταν δεν τον σεβόμαστε τότε οι συνέπειες είναι τραγικές. Μόνο το 1% των ανθρώπων ζουν πολλά χρόνια χωρίς παρενέργειες από τις καταχρήσεις που κάνουν – τώρα αν θεωρείτε ότι ανήκετε σε αυτό το γενετικά ανθεκτικό 1% νομίζω πως είστε υπέρ του δεόντος αισιόδοξοι!