Περί χριστιανικών αφορισμών

Ο Πατριάρχης Ιωάννης ΙΔ΄ Καλέκας το 1337 αφορίζει τον κόμη Ζακύνθου Ιωάννη Α Ορσίνι. Στην τελετουργία της εκφώνησης του αφορισμού, οι ιερείς φορούν τις ιερατικές τους στολές και κρατούν τα ιερά σκεύη. Το 1616 ο Πατριάρχης Τιμόθεος Β΄ αφορίζει το Μιχαήλ Καρύκη και συγγενείς του, ανήκοντες στη μητρόπολη Αθηνών, για ιδιοποίηση κερδών, τα οποία όφειλαν να μοιραστούν με τον εμπορικό συνεταίρο του Νικόλαο Λατίνο. Το 1634 ο Πατριάρχης Κύριλλος Α΄ Λούκαρις συνοδεύει τον αφορισμό του πρώην Πατριάρχη Αθανασίου Β΄ Πατελάρου και άλλων συνεργατών του με κατάρες «…και να σχίση η γη και να τους καταπίη ως τον Δαθάν και τον Αβειρών και να κληρονομήσουν την λέπραν του Γιεζή και την αγχόνην του Ιούδα, τρέμοντες και στένοντες ως τον Κάιν». Ο Πατριάρχης Παϊσιος Β΄, το 1727 αφορίζει το μοναχό Χριστόφορου, επειδή καταχράστηκε ελεημοσύνες υπέρ του Παναγίου Τάφου: «αι πέτραι και ο σίδηρος λυθήσονται, αυτός δε ουδαμώς, κληρονομήσειε τηνλέπραν». Το 1805 ο Πατριάρχης Καλλίνικος Ε΄ με επιστολή του προς το μητροπολίτη Δημητσάνας αφορίζει τη δράση των ενόπλων σωμάτων των κλεφτών και των αρματολών, ενώ το 1819 ο Πατριάρχης Γρηγόριος Ε΄ αφορίζει τους επαναστάτες της Μολδοβλαχίας και τον Αλέξανδρο Υψηλάντη.

Η πιο γνωστή πολιτική χρήση του αφορισμού στη νεώτερη Ελλάδα είναι το ανάθεμα εναντίον του Ελευθερίου Βενιζέλου, στις 12 Δεκεμβρίου 1916. Το ανάθεμα αυτό ήταν αποτέλεσμα της έντονης πολιτικής κρίσης των Νοεμβριανών, καθώς και η σημαντικότερη επιβολή επιτιμίου κατά τον 20ο αιώνα.

Ο Βενιζέλος είδες πως η περιουσία είχε συσσωρευτεί από την εκκλησία οπότε αποφασίζει να τα πάρει απο τα μοναστήρια και απο μερικούς τσιφλικάδες και να τα μοιράσει με κλήρους στους ακτήμονες με την υποχρέωση αυτών να καλλιεργήσουν την γή για επτά τουλάχιστον χρόνια και μετα έναντι κάποιου προαποφασισμένου τιμήματος να γίνει δική τους.(να πώ εδώ ότι το τίμημα αυτό, ο ονομαστός εποικισμός ,καταβλήθηκε πολλές φορές μέχρι σήμερα γιατί όποτε οι κυβερνούντες δεν είχαν χρήματα έβγαζαν έναν νόμο που έκρινε ότι το ήδη καταβεβληθέν ποσό ήταν μικρό και ξαναζητούσαν και άλλα λεφτά.)

Το Ανάθεμα, θεωρείται από τις μελανότερες σελίδες της ιστορίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το Δεκέμβριο του 1916, οι μητροπολίτες και οι κληρικοί πολλών περιοχών της Ελλάδας προχώρησαν στο ανάθεμά τους κατά του Βενιζέλου, που νωρίτερα είχε ταχθεί με το κίνημα Εθνικής Αμύνης το οποίο υποστήριζαν οι συμμαχικές δυνάμεις.

Ολα ξεκίνησαν το Σεπτέμβριο του 1916 οταν Βενιζέλος μεταβαίνει στα Χανιά, όπου και σχηματίζει προσωρινή κυβέρνηση με αρχικά μέλη το ναύαρχο Κουντουριώτη και τον στρατηγό Δαγκλή. Η προσωρινή κυβέρνηση μεταβαίνει στη συνέχεια στη Θεσσαλονίκη και κηρύττει τον πόλεμο στην «κυβέρνηση των Αθηνών».

Στο κλίμα αυτό, οργανώνεται στην πρωτεύουσα μια ογκώδης αντιβενιζελική πορεία που, με την Ιερά Σύνοδο στην κορυφή της, κατευθύνεται στο Πεδίο του Άρεως για να αναθεματίσει τον Σατανά της πολιτικής ζωής του τόπου. Εκεί, ο καθένας ρίχνει μια πέτρα και επαναλαμβάνει την κατάρα του Αθηνών Θεόκλητου κατά του Βενιζέλου: «Κατά Ελευθερίου Βενιζέλου φυλακίσαντος αρχιερείς και επιβουλευθέντος την βασιλείαν και την πατρίδα ανάθεμα έστω» Αντρες, γυναίκες, παιδιά, κυρίες και κύριοι του λεγομένου «καλού κόσμου», αλλά και αγράμματοι ανθρωποι παρασυρμένοι απο τους παππάδες πήγαν φορτωμένοι πέτρες μεγάλες και μικρές και τις έριξαν, μάζα άμορφη, στο Πεδίον του Άρεως, αναθεματίζοντας, το «Βελζεβούλ», τον «προδότη».

Ο Eλευθέριος Βενιζέλος αναθεματίστηκε από διάφορες κοινότητες την περίοδο του έθνικού διχασμού.

Ολο τον Δεκέμβρη του 1916 πέτρες μεταφέρονται στην Αθήνα και ρίχνονται στο Πεδίο του Αρεως, στο σημείο όπου σήμερα βρίσκεται το άγαλμα της Αθηνάς. Έκτοτε κανείς δεν είχε ασχοληθεί ουσιαστικά μαζί τους.

Διαβάστε περισσότερα:

http://www.politis-thrakis.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=1029&Itemid=4

Μια σκέψη σχετικά μέ το “Περί χριστιανικών αφορισμών

  1. Μερικοί ακόμα σημαντικοί αφορισμοί είναι οι εξής:
    Κατά του Καΐρη, σημαντικότατου διαφωτιστή και φιλάνθρωπου.
    Κατά των συγγραφέων Ροΐδη, Λασκαράτου και Καζαντζάκη.
    Τελικά όλα τα σημαντικά πνεύματα είχαν αφοριστεί απο την Εκκλησία…

Τα σχόλια έχουν κλείσει.