Τα προνόμια των πατριαρχών κατά την τουρκοκρατία

Τα θρησκευτικά προνόμια που παραχώρησε ο Μωάμεθ Β’ ο πορθητής μετά την άλωση της Πόλης ήταν τα εξής:

  1. Οι εκκλησίες των χριστιανών να μην γκρεμίζονται ούτε να ανοικοδομούνται, αλλά να επισκευάζονται
  2. Ο πατριάρχης να ευλογεί τους γάμους χριστιανούς ή να τους διαλύει
  3. Τα χριστιανικά έθιμα και τελετές να τελούνται χωρίς εμπόδια. Σχολεία να ιδρύονται
  4. Τα πατριαρχεία να ιεροπρακτούν ελεύθερα
  5. Τα πνευματικά κηρύγματα και οι θρησκευτικές διδασκαλίες, με την προϋπόθεση πως δεν έθιγαν το σουλτάνο και το κράτος του
  6. Τα μοναστήρια είναι ελεύθερα να αποκτούν περιουσία είτε από αφιερώματα των χριστιανών είτε από αγορά
  7. Οι αγοραπωλησίες των μονών να είναι ελεύθερες
  8. Η προσέλευση και η αφιέρωση στο μοναστικό βίο με ή χωρίς κούρα να είναι ελεύθερη
  9. Οι χειροτονίες των κληρικών να είναι ελεύθερες