Περιμένοντας το ιδανικό..

Ή θα συμβιβαστείτε με αυτό που έχετε ή θα καταλήξετε έτσι..

Νισάφι με τις «τέλειες» γυναίκες και τις απαιτήσεις τους..

Ωχουουουουου..

Μια σκέψη σχετικά μέ το “Περιμένοντας το ιδανικό..

Τα σχόλια έχουν κλείσει.