Νέα Δημοκρατία, μαλακά.. (χωρίς αναισθητικό)

Ένα ωραίο βιδεάκιον που βρήκα στο youtube (το τραγούδι είναι κομμάτι από Χάρυ Κλυν)