Συγγένεια ανθρώπινων με ζωικές νόσους

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την πιθανότερη καταγωγή των ανθρώπινων νόσων.  Όπως βλέπετε πολλές ανθρώπινες αρρώστιες προήλθαν από τα κατοικίδια ή τα ζώα που εκτρέφουμε για το γάλα, το κρέας ή το δέρμα τους.

Ανθρώπινη Νόσος

Ζώα με τους στενότερους συγγενικούς παθογόνους μικροοργανισμούς

Ιλαρά

βοοειδή (πανώλη των βοοειδών)

Φυματίωση

βοοειδή

Ευλογιά

βοοειδή (δαμαλίτιδα) και άλλα εκτρεφόμενα ζώα με συγγενικούς ιούς εξανθηματικών ή φλυκταινωδών νόσων

Γρίπη

Χοίροι και πάπιες

Κοκίτης

χοίροι και σκύλοι

Ελονοσία του πλασμωδίου

πτηνά (κότες και πάπιες)

Λεπτοσπείρωση

σκύλοι

ψιττάκωση

κοτόπουλα, παπαγάλοι

βρουκέλλωση

βοοειδή

Τουλαραιμία

αγριοκούνελα

Εξ ονύχων γαλής

γάτες