Αρχείο για 13 Ιουνίου, 2008

Δοκίμιο περί ομορφιάς (χειρόγραφο)

Posted in πολιτισμός with tags , on 13 Ιουνίου, 2008 by stardust30

Είπα να γράψω κάτι στο χέρι σήμερις για να δείτε την προσωπική μου γραμματοσειρά.