Ομιλείτε την Αγγλοελληνικήν;

Επειδή έχω σπαστεί που όλοι μας αναγκαζόμαστε να μάθουμε 2-3 ξένες γλώσσες, η μία εκ των οποίων η αγγλική (λες και οι Άγγλοι μαθαίνουν Ελληνικά.. ) σας παραθέτω την ομιλία του Ξενοφώντος Ζολώτα μπροστά στους σύνεδρους της Διεθνούς Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης στις 2 Οκτωβρίου 1959.

Kyrie,

It is Zeus’ anathema on our epoch and the heresy of our economic method and policies that we should agonize the Skylla of nomismatic plethora and the Charybdis of economic anaemia.

It is not my idiosyncracy to be ironic or sarcastic but my diagnosis would be that politicians are rather cryptoplethorists. Although they emphatically stigmatize nomismatic plethora, they energize it through their tactics and practices. Our policies should be based more on economic and less on political criteria. Our gnomon has to be a metron between economic strategic and philanthropic scopes.

In an epoch characterized by monopolies, oligopolies, monopolistic antagonism and polymorphous inelasticities, our policies have to be more orthological, but this should not be metamorphosed into plethorophobia, which is endemic among academic economists.

Nomismatic symmetry should not antagonize economic acme. A greater harmonization between the practices of the economic and nomismatic archons is basic.

Parallel to this we have to synchronize and harmonize more and more our economic and nomismatic policies panethnically. These scopes are more practicable now, when the prognostics of the political end economic barometer are halcyonic.

The history of our didimus organization on this sphere has been didactic and their gnostic practices will always be a tonic to the polyonymous and idiomorphous ethnical economies. The genesis of the programmed organization will dynamize these policies.

Therefore, I sympathize, although not without criticism one or two themes with the apostles and the hierarchy of our organs in their zeal to program orthodox economic and nomismatic policies.

I apologize for having tyranized you with my Hellenic phraseology. In my epilogue I emphasize my eulogy to the philoxenous aytochtons of this cosmopolitan metropolis and my encomium to you Kyrie, the stenographers.

Μετάφραση ..

Κύριοι,

Είναι «Διός ανάθεμα» στην εποχή μας και αίρεση της οικονομικής μας μεθόδου και της οικονομικής μας πολιτικής το ότι θα φέρναμε σε αγωνία την Σκύλλα του νομισματικού πληθωρισμού και τη Χάρυβδη της οικονομικής μας αναιμίας.

Δεν είναι στην ιδιοσυγκρασία μου να είμαι ειρωνικός ή σαρκαστικός αλλά η διάγνωσή μου θα ήταν ότι οι πολιτικοί είναι μάλλον κρυπτοπληθωριστές. Αν και με έμφαση στιγματίζουν τον νομισματικό πληθωρισμό, τον ενεργοποιούν μέσω της τακτικής τους και των πρακτικών τους. Η πολιτική μας θα έπρεπε να βασίζεται περισσότερο σε οικονομικά και λιγότερο σε πολιτικά κριτήρια. Γνώμων μας πρέπει να είναι ένα μέτρο μεταξύ οικονομικής στρατηγικής και φιλανθρωπικής σκοπιάς.

Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από μονοπώλια, ολιγοπώλια, μονοπωλιακό ανταγωνισμό και πολύμορφες ανελαστικότητες, οι πολιτικές μας πρέπει να είναι πιο ορθολογιστικές, αλλά αυτό δεν θα έπρεπε να μεταμορφώνεται σε πληθωροφοβία, η οποία είναι ενδημική στους ακαδημαϊκούς οικονομολόγους.

Η νομισματική συμμετρία δεν θα έπρεπε να ανταγωνίζεται την οικονομική ακμή. Μια μεγαλύτερη εναρμόνιση μεταξύ των πρακτικών των οικονομικών και νομισματικών αρχόντων είναι βασική.

Παράλληλα με αυτό, πρέπει να εκσυγχρονίσουμε και να εναρμονίσουμε όλο και περισσότερο τις οικονομικές και νομισματικές μας πρακτικές πανεθνικώς. Αυτές οι θεωρήσεις είναι πιο εφαρμόσιμες τώρα, όταν τα προγνωστικά του πολιτικού και οικονομικού βαρομέτρου είναι αλκυονίδων ημερών αίθρια.

Η ιστορία της δίδυμης οργάνωσης σε αυτήν την σφαίρα είναι διδακτική και οι γνωστικές τους εφαρμογές θα είναι πάντα ένα τονωτικό στις πολυώνυμες και ιδιόμορφες εθνικές οικονομίες. Η γένεση μιας προγραμματισμένης οργάνωσης θα ενισχύσει αυτές τις πολιτικές.

Γι’ αυτόν το λόγο αντιμετωπίζω με συμπάθεια, αλλά όχι χωρίς κριτική διάθεση, ένα ή δύο θέματα με τους αποστόλους της ιεραρχίας των οργάνων μας στον ζήλο τους να προγραμματίσουν ορθόδοξες οικονομικές και νομισματικές πολιτικές.

Απολογούμαι που σας τυράννησα με την ελληνική μου φρασεολογία. Στον επίλογό μου δίνω έμφαση στην ευλογία μου, προς τους φιλόξενους αυτόχθονες αυτής της κοσμοπολίτικης μητρόπολης καθώς και το εγκώμιό μου προς εσάς, κύριοι στενογράφοι.

πηγή: http://www.in.gr/books/arxaia/zolotas.htm
Για την αξία και προσφορά της ελληνικής γλώσσας διαβάστε εδώ:
http://www.krassanakis.gr/diethnis.htm

Παλιές καλές διαφημίσεις (Χάρυ Κλυνν,Μπουλάς,Ζουγανέλης)

Video Snack Με Μπουλά και Ζουγανέλη


Γάλα Χουχού, Χάρυ Κλυν

Αυτός Γκαμάυ, Χάρυ Κλυν

Γιατί.. Έτσι της αρέσει.. Χάρυ Κλυν

Τί γίνεται στο Αιγαίο; Χάρυ Κλυν

Εσείς πόσους λούτσους φάγατε σήμερα;

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος (το άλλο με τον Τοτό το ξέρεις; )

Αν και θα πρεπε να είναι κάθε μέρα «Ημέρα Περιβάλλοντος».. Εμείς οι Ελληνάρες πρωτοτυπούμε παντού..
Όχι μόνο δεν πετάμε τα σκουπίδια στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης, αλλά τα πετάμε εκτός κάδων γενικά.. Πόσους βρωμιάρηδες οδηγούς είδατε να αδειάζουν το τασάκι τους από το παράθυρο; Πόσους βρωμιάρηδες φορτηγατζήδες που πετάνε τον άδειο καφέ ή το πακέτο από τα τσιγάρα ;
Αλήθεια στο σπίτι τους αυτοί οι βρομύλοι αδειάζουν το τασάκι και τα σκουπίδια στο πάτωμα;
Πόσες ηλεκτρικές συσκευές δεν είναι παρατημένες δίπλα σε κάδους για μέρες, επειδή κανείς δεν ειδοποίησε την υπηρεσία του δήμου να τις περισυλλέξει;
Κι όταν κάνουν απεργία η καθαριότητα του δήμου ακούει κανείς την έκκληση του δήμου του να κρατήσει για μια δυο μέρες τις σακούλες στο μπαλκόνι του σπιτιού του γιατί υπάρχει κίνδυνος από τα βουνά των σκουπιδιών που συσσωρεύονται;
Όταν η οικογένεια σου έχει μάθει να φέρεσαι χειρότερα από τα ζώα όσον αφορά το περιβάλλον τότε η πολιτεία είναι έρμαιο αυτής της «φιλοσοφίας» ζωής.
Κάποτε ελπίζω να γίνουν μαθήματα στο σχολείο για να γίνουν τα παιδιά πιο ευαίσθητα σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, γιατί αν περιμένουμε από την οικογένεια τότε δεν βλέπω να βγαίνουμε από τον μεσαίωνα αυτό ποτέ..