Το Πιστεύω των ΟΛΥΜΠΙC GAMES

Πιστεύω εις μια Ντόπα, Ενέσιμη, Χάπι, Υπόθετο ουρανού και γης, αόρατων τε πάντων από τη WADA.
2. Και εις ένα Μετάλλιον, Χρυσόν, της Ντόπας τον υιό, τον μονογενή, τον εκ της κινέζικης εταιρείας γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Καραμέλα εκ καραμέλας, σούπερμαν αληθινόν εκ χαπίου αληθινού, κατασκευαθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το στεροειδή , δι’ ου τα πάντα εγένετο.
3. Τον δι’ ημάς τους σούπερ-αθλητές και δια την ημετέραν σωτηρίαν εισαχθέντα εκ της Κίνας και σαρκωθέντα εκ Στεροειδούς Αναβολικού και Ντόπας της Αγνής και ενανθρωπήσαντα.
4. Αγωνισθέντα τε υπέρ ημών επί Ολυμπιακών Αγώνων και παθόντα και νικηθέντα.
5. Και βραβευθέντα την τρίτη ημέρα κατά τας WADA γραφάς.
6. Και ανελθόντα εις τα βάθρα και καθιζόμενον εις το κέντρον.
7. Και πάλιν αγωνιζόμενος μετά δόξης κρίναι ντοπέ και αδιαντροπέ, ου της βασιλείας ουκ έσται τέλος.

3 σκέψεις σχετικά με το “Το Πιστεύω των ΟΛΥΜΠΙC GAMES

Τα σχόλια έχουν κλείσει.