Εδώ γελάμε ακόμη..

Γιατί η αντικοινωνικότητα κάνει κακό:

Γιατί δεν πρέπει να παίζουμε μετους άλλους την ώρα που κάνουν μπάνιο:

Γιατί πρέπει να διατηρούμε τη φόρμα μας και όχι να μαστε σαν παραφουσκωμένες μπάλες: